آخوند شاکری مسئول فرهنگی زندان آمل با فحاشی در بند زنان باعث ایجاد تشنج و برهم زدن آرامش زندانیان شد. این اتفاق در پی عدم تحویل کتابهای ارسالی به بند زنان رخ داد. وی در ادامه‌ی بحث بر سر عدم تحویل کتاب‌ها یکی از زندانیان زیر حکم مرگ، که اجرای حکم مرگش  صادر شده و یک ماه فرصت برای پیگیری وضعیت پرونده‌ دارد را تهدید به عدم رسیدگی پرونده و توقف تلاش زندان جهت اخذ رضایت نمود.
وی مشخصا اشاره کرد به تغییر دادستان، معاون وی و رئیس زندان و رو به این زندانی گفت «این افراد به زودی از سمت خود کنار گذاشته و تو تنها مرا برای اخذ رضایت داری».
– الفاظ به کار رفته خطاب به زندانی توسط آخوند شاکری «گه نخور، خفه شو، برو گم شو توی بندت دختره‌ی پررو و .. ، چی شد کتاب‌خوان شدی، بگو ببینم تا به حال چی خوندی..»

– وضعیت روانی بند که متشکل از حدود پنجاه زندانی‌ست، پس از اجرای حکم مرگ پیشین بسیار به‌هم ریخته و ملتهب است و کل زندانیان در جریان اجرای قریب‌الوقوع حکم مرگ بعدی قرار گرفته و از این بابت فشار زیادی را تحمل می‌کنند.
– اهانت مسئول فرهنگی زندان به زندانیان در حضور مهاجری معاون دادستان آمل، یک قاضی اعزامی به بند و دو نفر از ماموران بند زنان انجام شد.
– کتاب‌ها دارای مجوز، شابک و با موضوعات روانشناسی برای افراد مبتدی و تعدادی رمان ایرانی مجاز با ادبیات ساده می‌باشد.
– رئیس زندان آمل تا این لحظه واکنشی به این مساله نشان نداد.
– این قبیل برخوردهای توهین‌آمیز در زندان آمل پیشتر و به کررات به آنان تذکر و به مافوق‌شان گزارش شده است.

—————-
قطعا امیدی به تغییر رویه‌ی عوامل جمهوری اسلامی ندارم و هدف انعکاس صدای زندانیان است.

گلرخ ایرایی

شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱