مذاکرات وین برای نجات برجام به پایان رسید. اروپا اعلام کرد متن نهایی را ارائه داده و هیچ تغییر دیگری در آن صورت نخواهد گرفت. از این لحظه رژیم و آمریکا باید تصمیم بگیرند. آمریکا، بی‌درنگ پذیرفت بنابراین اکنون توپ در زمین رژیم است! در حالیکه رئیسی جلاد تصریح کرده که آژانس انرژی اتمی باید پرونده پی.ام.دی (ابعاد احتمالی نظامی برنامهٔ هسته‌یی رژیم) را ببندد، امیرعبداللهیان هم گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید… موضوعات باقیمانده پادمانی را به‌طور کامل حل و فصل کند». اما یک دیپلمات غربی گفت که در متن توافق اشاره‌یی به‌این خواست رژیم نشده است. وال استریت ژورنال هم خواست رژیم در مورد بسته شدن پی.ام.دی را موضوعی تاثیرگذار در نتیجهٔ مذاکرات ارزیابی کرد و نوشت اکنون «رژیم ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواسته‌اش در مورد بسته شدن تحقیقات آژانس دربارهٔ برنامهٔ اتمیش را کنار می‌گذارد یا نه؟».

ظاهرا، رژیم روی بسته شدن سیاسی پرونده پی.ام.دی مصر است. به‌ویژه رژیم یکبار تجربه دارد که با این‌که پس از افشای سایتهای اتمیش توسط مجاهدین، آژانس پرونده پی.ام.دی را گشود و ۱۱سؤال فنی روی میز رژیم دربارهٔ ابعاد احتمالی نظامی برنامهٔ هسته‌ای‌اش گذاشت، در جریان مذاکرات برجام، ۵+۱ در بستر مماشات، مسألهٔ پی.ام.دی را به‌طور سیاسی بست. همان زمان رسانه‌های رژیم نوشتند «بسته شدن پرونده پی.ام.دی، غلبهٔ ارادهٔ سیاسی بر مسائل فنی» است (مشرق-۲۵ آذر۹۴). اما سالهای بعد بار دیگر پرونده پی.ام.دی باز شد. اکنون نیز همزمان با نهایی شدن طرح اروپا و پایان مذاکرات وین، طرف‌های غربی می‌گویند «رژیم ایران باید با آژانس همکاری کند» و آنها در موضوع بسته شدن سیاسی پی.ام.دی «دخالت نخواهند کرد». بنابراین خامنه‌ای فرصت زیادی برای انتخاب در دوراهی مرگ ندارد: یا جام زهرهای پیاپی و یا انقباض و رویارویی و تحریمهای بیشتر!!

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

سه‌شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱