دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل روز ۳۱مرداد در بیانیه‌یی از تشدید آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران ابراز نگرانی کرد.

دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل – بیانیه مطبوعاتی رویه‌های ویژه:

کارشناسان سازمان ملل امروز از مقامات رژیم ایران خواستند که آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از مذهب برای محدود کردن برخورداری از حقوق اساسی پایان دهند.

کارشناسان گفتند: «ما عمیقاً نگران افزایش دستگیریهای خودسرانه و در مواردی ناپدید شدن اجباری اعضای بهائیت و تخریب یا مصادره اموال آنها هستیم که همه آنها نشانه‌های سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را در خود دارد».

کارشناسان سازمان ملل گفتند که این اقدامات تک نمود نبودند، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای هدف قرار دادن هر عقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی بودند.

این کارشناسان می‌گویند: «در حالی که مقامات ایران از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی استفاده می‌کنند تا اقلیت‌های مذهبی یا افراد دارای عقاید مخالف را به سکوت بکشانند، آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنند و عملاً آنها را مجبور به آوارگی داخلی کنند، جامعه بین‌المللی نمی‌تواند سکوت کند».

سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱