روز چهارشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۱، خانواده مریم اکبری منفرد حین ملاقات با توهین ماموران زندان مواجه شدند و خانم اکبری منفرد مورد ضرب و شتم واقع شد. آنها همچنین مطلع شدند که دادگاه بعدی این مادر زندانی که ۱۳سال است در حبس بسر می برد، روز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. خانواده این زندانی سیاسی، در نگرانی مضاعف از وضعیت وی و بخصوص فشارهای روحی و جسمی که در زندان تحمل میکند، از همه مجامع بین المللی استمداد طلبیدند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشر ایران گفت:‌ «خانواده این زندانی از همه جهت تحت فشار هستند؛ از یک سو دوری راه برای انجام یک ملاقات، بیماری مریم و اینکه یک سال است بی غذا مانده، شرایط سه دختر وی که ۱۳ سال است مادر ندارند، همچنین محل حبس وی، بجای اینکه در نزدکترین زندان به محل سکونتش باشد اما او را به سمنان در کویر و بیابان برده اند، تمام اینها فشارهای مضاعفی است که همسر و دختران این زن زندانی سیاسی باید تحمل کنند و خود، حکم شکنجه روحی و روانی این خانواده را دارد.»

این منبع افزود: «اکنون خانواده مریم اکبری منفرد از تمام ارگانها و نهادهای بین المللی استمداد طلبیده اند تا برای پایان دادن به این فشار ۱۳ ساله اقدام کرده و این خانواده را از زیر این فشار روز افزون خارج کنند.»

جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱