این روزها در فضای مذاکرات برجام بسیار می‌شنویم که اگر پول کلانی به دست رژیم برسد رژیم با این پول می‌تواند زمان سرنگونی را به عقب بیندازد!

حتی اگر «فرض» کنیم که توافق برجام حاصل می‌شود و باز «فرض» که رژیم جام زهر اتمی و منطقه‌ای و حقوق‌بشر را بخورد و پول کلانی به جیبش بریزد: وقتی در این نظام هزاران شکاف و سوراخ وجود دارد اگر باران پول هم ببارد، تماما به کانالهای اختلاس و آقازاده‌ها و تروریسم منطقه‌ای و سوریه و … می‌رود و دردی از دردهای مردم حل نخواهد شد در نتیجه زمینه قیام و انقلاب خشک نخواهد شد به عکس هر یک دلار پولی که وارد این کشور شود خود به سوخت قیام تبدیل می‌شود چون عامل نارضایتی و اختلاف طبقاتی را بیشتر میکند. حتی در فرض «مطلقا محال» اگر همه پول خرج مردم شود در این صورت؛ مردم ایران به صورت مساله اصلی خود در 120ساله گذشته می‌رسند و‌ آن هم اسمش «‌‌‌‌‌‌آزادی» ‌است. در این صورت نوبت شیخ است که حساب همه جنایاتش در این 43ساله را مانند شاه پس بدهد. پس بیخود نیست که خامنه‌ای مردم را در فقر نگه می‌دارد چون می‌خواهد صورت مساله اصلی جامعه یعنی ‌‌‌‌‌‌آزادی زیر خروارها خاک؛ دفن شود و مردم از بام تا شام فقط درگیر درآوردن یک لقمه نان باشند که این البته، همانطور که گفتیم خودش شمشیر دولبه و عامل نارضایتی و جرقه و انفجار است. در نتیجه صورت مساله این نظام پول یا بی‌پولی، توافق یا عدم توافق نیست، آتشفشان خشم خلقی است که این رژیم امکان خاموش کردن آن را ندارد. از این رو تا نظام آخوندی کفن نشود این وطن وطن نشود و این کاری است که به دست پرتوان ارتش ‌‌‌آزادیبخش و کانون‌‌‌های شورشی و زنان و مردان شورشگر این میهن بی‌تردید صورت خواهد گرفت.

ارسال گسترده این تحلیلها قسمتی از نبرد ما علیه پروپاگاندای علی خامنه‌ای است – با احترام-آریا

جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱