به قلم تقی روزبه

آیا واقعا مسخره و نوعی پریشان فکری نیست که یک مدعی اپوزیسیون حکومت اسلامی به نهادی چون سپاه به مثابه ریسمان نجات و اهرم گذار از نظام جمهوری اسلامی دل به بندد؟! آن‌هم نه یک دل که صددل!.
بیش از چهل سال است که این نهادضدمردمی بجان مردم ایران افتاده و به‌عنوان نیروی نظامی- ایدئولوژیک و خط شکن و گاردویژه حافظ نظام، بیشترین نقش را در سرکوب و حفظ و بقاء حکومت جبار و قرون وسطائی ولایت فقیه داشته است به‌طوری که تصوربقاء نظام بدون چنین تکیه‌گاهی ناممکن است.
جنایت های سپاه را با آب هفت دریاهم نمی‌توان شست، اما رضاپهلوی با شیفتگی خاصی ضمن اشاره به نقش سپاه در جنگ ایران و عراق و پاک کردن انگ اقدامات تروریستی از پیشانی آن، برآن شده است تا جنایات فراموش نشدنی این‌نهاد باصطلاح بازوی توانمندجمهوری اسلامی را به‌شوید و خاک بر چشم مردم ایران به‌پاشد.
مردمی که هر روز و هرساعت در زندان و بیرون زندان و خیابان و محل کار در معرض تهاجم همین نیرو بوده و تا کنون بهای سنگینی را برای مقاومتهای خود پرداخته‌اند و می پردازند……

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱