به گزارش روزنامه «اکسپرسن» سوئد، این دو برادر در سنین کودکی به این کشور آمده و در سال 1994 شهروند سوئد شدند.

طبق این گزارش، برادر بزرگتر از سال 2011 تا سال گذشته که بازداشت شد، در نهادهای حساسی چون پلیس مخفی و اطلاعات ارتش مشغول به کار بود. این گزارش افزوده که برادر کوچکتر برای مدتی در دانشکده پلیس تحصیل کرد اما موفق به اتمام تحصیل نشد.

برادر بزرگتر در نهاد «KSI»، بالاترین و مهمترین اداره در سازمان اطلاعات ارتش سوئد کار می‌کرد، نهادی که بودجه و حتی رئیس آن برای سوئدی‌ها ناشناخته است.

رسانه‌های سوئدی نام این دو برادر را ذکر نکردند اما وبگاه «سامنیت»، تریبون گروه‌های راستگرا در سوئد، نام برادر بزرگتر را «پیمان کیا» ذکر کرده است.

روزنامه اکسپرسن افزوده که برادر بزرگتر متاهل و پدر چند فرزند است و زبان فارسی را به‌خوبی صحبت می‌کند. این روزنامه ادامه داده است که برادر بزرگتر ابتدا به عنوان بازرس جرائم گمرکی کار می‌کرده و بعدها به موقعیت‌های حساس‌تری در سازمان پلیس مخفی و اطلاعات ارتش ارتقا می‌یابد.
اکسپرسن به کشوری که این دو برادر برای آن جاسوسی می‌کردند، اشاره نکرده اما گزارش 19 نوامبر 2021 وبگاه سامنیت نوشته که «به نظر می‌آید پیمان کیا با سو استفاده از موقعیت خود در سازمان اطلاعات ارتش و پلیس مخفی، برای ایران جاسوسی می‌کرده است.»

العربیه

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱