آغاز ۵۸ امین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران بر تمامی آزادیخواهان و انقلابیون جهان مبارک باد. بی گمان تاسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران که موسس و احیا کننده یک نبرد تمام عیار علیه استبداد، استعمار، استثمار و ارتجاع از روز نخست تا کنون در دو دیکتاتوری شاه و شیخ بوده زرین ترین برگ تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم این مرز و بوم در دوران معاصر بوده است. تاسیس و شورشی علیه کهنگی، بن بست، رفرمیسم پوشالی، عافیت طلبی و سالوس مدعیان دین و سیاست و تن دادن به وضع موجود و تسلیم شرایط خودبخودی شدن. بنیانگذاران این سازمان در دوران تیره و سیاه دیکتاتوری پهلوی در دورانی که سایه شوم ساواک آریامهری همه جا گسترانیده شده بود قدم در راه دشوار و ناشناخته ای گذاشتند، اما با یقین و ایمانی ستودنی با صدق و فدای بیکرانشان تمام بن بستهای زمانه را شکستند و همه چیز را از نو آغاز کردند. یک مبارزه تماما حرفه ای مبتنی بر یک آرمان توحیدی.مبارزه ای نافی بهره کشی و استثمار و ظلم و مبتنی بر فداکاری و جانفشانی و بشارت دهنده آزادی و قسط و یگانگی اجتماعی. این سرخ ترین نام(سازمان) به مدد خون و رنج شهیدان، اسیران و خون جگر هزاران هزار مجاهد بی نام و نشان و یاران از خود گذشته خود با هدایت و راهبری برادر مسعود و خواهر مریم توانسته است روز به روز سقف جدیدی از مناسبات پیشرفته انسانی را با بالاترین عواطف، دردمندی و مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی رقم زدند و پایداری تاریخی مردم ایران از صدر مشروطه تاکنون را در خود ذخیره و بارور سازد . بی گمان تنها سازمان مجاهدین خلق ایران است که صلاحیت و ظرفیت سرنگونی فاشیسم دینی را دارد. زیرا که پس از قیام های دیماه و آبانماه ۹۶ و ۹۸ و سلسله قیام های پس از آن و تغییر شرایط بین المللی به زیان رژیم تمام شرایط عینی یک انقلاب در جامعه مهیا و حاضر است و عنصر تعیین کننده در چنین شرایطی عنصر ذهنی یا همان مقاومت و رهبری جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم است. بدون سازمان پیشتاز انقلابی هرگز امکان موفقیت انقلابی وجود ندارد. بدون سازمان و مقاومتی که دارای یک رهبری ذی صلاح، یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک، آرمان و ایدئولوژی انقلابی و رهایی بخش و یک تشکیلات منسجم که حاصل آن ارزشها و آرمانها در جهان واقع است و یک سازمان رزم و نیروی جنگنده واقعی بنام کانونهای شورشی که روزانه نه در رسانه های استعماری و فضای مجازی بلکه در کف خیابانهای شهرهای سراسر ایران در حال ضربه زدن به رژیم است، هرگز امکان رها شدن مردم ایران از استعمار و استبداد شاه و شیخ وجود نداشته و ندارد و این آن شجره طیبه ای است که از ۵۸ سال پیش تاکنون نهال آن کاشته شده و با عبور از کورانهای مختلف، اکنون تبدیل به درخت تنومند و استواری شده است که پرچمدار طرح رهایی مردم ایران و محقق کننده امیدهای حقیقی مردم ایران برای یک آینده پرشکوه است. پس خوش به حال مردم ایران و آینده سازان این بنا عظیم
جمعی از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان گوهردشت کرج

 

 

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱