برای حمایت از قیام ابتدا لازم است تفاوت این قیام با قیامهای ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ بدانیم تا با درکی بهتر و درست تر آن را ببینیم و تحلیل و ارزیابی و حمایت کنیم وبتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا قیام خودبخودی است یا نه یک قیام سازمان یافته است؟
قیام ۸۸ در شکاف بین دو جناح رژیم سر باز کرد. قیام ۹۶ در اعتراض به گرانی بنزین بود و قیام ۹۸ قیام گرسنگان جامعه بود که در هر کدام از آنها هر جریانی که نیرو و تشکیلات و سازماندهی و خط و تحلیل درست داشت توانست آن را سمت و سو دهد.
قیام شهریور ۱۴۰۱ جرقه اش را قتل #مهسا_امینی زد اما از همان آغاز قیامی سازمان یافته بود که شرایط عینی جامعه به استمرار و گسترش آن کمک کرده و می کند.
بنابر این خودبخودی نامیدن قیام به عمد یا به سهو تز سرگردانی و سراب برای نفی نقش نیروی محوری قیام است و این همان سوراخ و شکافی است که رژیم در خارج از آن بهره برداری لازم را می کند.
لذا وظیفه نیروهای سیاسی است که با وحدت عمل و شعار این شکاف را ببندند تا رژیم نتواند با شعارهای انحرافی و بی هزینه و پرچم سلطنت و … در تظاهرات های ایرانیان خارج کشور نفوذ کند و در آنها جولان بدهد و تفرقه افکنی بکند و کنترل و مهار آنها را علیه قیام بدست بگیرد‌.
رژیم در داخل خوب می داند که از چه کسی و از کجا می خورد وبرای مقابله با قیام مجبور است آدرس دشمن ۴۰ ساله نظام را بدهد و نیروهایش را برای مقابله با این دشمن سرسخت و بی باک و خستگی ناپذیر و سمج که جز به نیست و نابودیش نمی اندیشد و فریب نیرنگهایش را نمی خورد بسیج بکند. چون این تنها نیرویی است که تهدیدش می کند و هماوردش است. بنابر این بدون هیچ تعارفی اعلام می کند دشمن مجاهدین و گروههای سیاسی دیگر که تشکل و نیرو دارند هستند که می توانند از موقعیت و شرایطی که مجاهدین خلق کردن و جلودار آن هستند استفاده بکنند.
بر این اساس رژیم دو خط را برای مقابله با قیام به موازات هم پیش می برد.
خط سرکوب و خط تفرقه افکنی و انحراف.
در داخل نقش کانونهای شورشی در استمرار و گسترش و رادیکالیزم قیام این امکان و اجازه را به او نمیدهد و لذا بسیجی های رژیم در دانشگاه به صراحت می گویند ما با شعارهایی که راس و اصل نظام را هدف قرار ندهند مشکلی نداریم! به گفته خودشان شعارهای ساختار شکن نباید داد!
بهترین تصویر از شرایط جامعه در یک ویدیو کلیپ نمایان می شود که پاسداری در اکباتان در تاریکی شب داد می زند: «مرگ بر منافق» و صدها نفر بی درنگ پاسخ می دهند:»مرگ بر خامنه ای، مرگ بر سپاهی» این شعار محوری مردم ایران در قیام سراسری است که اختناق شکن وحدت بخش و بُرنده و پیش برنده است.
همچنین شعار اصولی و پالایشگر «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» که هم شعاری در نفی دیکتاتوری شاه و شیخ و مرزبندی بین جبهه انقلاب و ضد انقلاب است و هم ماسک و ترفندی که رژیم پشت آن قایم شده و می شود را افشا و خنثی می کند‌.
این همان سوراخی است که رژیم زیر عنوان خودبخودی بودن قیام و نفی نقش مجاهدین و گروههای سیاسی در آن در تظاهرات و تجمعات خارج کشور ظاهر می شود و هدفش مصادره و به انحراف بردن آن است.
طبیعی است در اواخر اسفند وقتی سرما و برودت و انجماد پایان می پذیرد و هوا تغییر می کند و بهار در راه است، باران می بارد و جویبارها جاری و روان می شوند و حتی رودخانه های خشک و مرداب ها هم جاری و پر آب می شوند.
اما رودها که در بهار پر آب ترند در تمام فصول و در خشکسالی هم همیشه جاری و روانند. تغییر دوران و چرخش تعادل قوا نیروی اجتماعی بزرگی را به خیابان می آورد و چنانچه قیام فروکش کند به خانه ها بر می گردد اما درصدی از آن هم به کفه مخالفت و مبارزه می ریزد. این هدف مبارزه و قیام برای به میدان آوردن توده ها و اقشار جامعه است که از لایه های محتلف تشکیل شده است.
اکنون که هدف قیام استمرار، گسترش و تعمیق و پیشروی است، نیروهای تغییر نقش اصلی و خط شکن را دارند و با شعارهای خط شکن و رهایی بخش دیگر لایه های اجتماعی را باید به میدان بیاورند.
ایرانیان خارج کشور که اکثریت آنها مخالف رژیم هستند و خط سیاسی مشخصی ندارند، می توانند با شاخص قیام سراسری برای سرنگونی و تبلیغ و ترویج خط و شعار های قیام خود را با آن هم صدا، همراه و همگام کنند و اجازه ندهند رژیم با استفاده از طیف اصلاح طلبان قلابی و … یا با ماسک و شعار و پرچم سلطنت طلب در بین آنها نفوذ و
شعارهای انحرافی و تفرقه افکنانه بدهد.
کسانی که تا دیروز در رفت و آمد به ایران بوده و شعارشان این بود که مردم دیگر انقلاب نمی خواهند یک بار کردن بسشون است! نمی توانند مدعی انقلاب بشوند.

قیام و انقلاب دمکراتیک مردم ایران محصول رنج و خون و مبارزه و جانفشانی نسلی از مجاهدین و مبارزین برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است و نسل های کنونی شرکت کننده در قیام وارثان همان راه و همان رسم هستند.
در همراهی و همسویی و نزدیکی با جنبش انقلابی مردم ایران است که صفوف ما از دشمن پالایش و در مسیر حمایت از قیام قرار می گیرد.
هر ایرانی اکنون وظیفه دارد خود و خانواده و محیط پیرامونش را در مسیر استمرار و گسترش و تعمیق قیام با شعار های «مرگ بر خامنه ای» ،» مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و پاک کردن صفوف تظاهرات از عناصر شاهی- شیخی آگاه و همراه و هم صدا کند.

پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم ایران
فرامرز ۱۳ مهر ۱۴۰۱

چهارشبنه ۱۳ مهر ۱۴۰۱