– گزارشها و اظهارات شاهدان عینی آماده برای گواهی دادن در مراجع بین‌المللی: در حمله نیروی ویژه پاسداران ولایت (نوپو) در زندان اوین ۳۰ الی ۴۰نفر کشته شدند. آمار و اسامی و مشخصات در بهداری اوین ثبت شده است.

کشته‌ها اغلب از بند ۷ هستند و در بند ۸ عمدتاً شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی، زدن تا حد مرگ و شلیک گاز اشک‌آور تا حد خفگی جریان داشت.

قبل از حمله که کاملاً برنامه‌ریزی شده بود، به مهدی هاشمی پسر رفسنجانی گفتند از مرخصی به زندان برنگردد، اکبر طبری معاون قضاییه در زمان صادق لاریجانی و نجفی وزیر سابق را هم به بهداری بردند تا جای آنها امن باشد.

در بند ۸ محل زندانیان سیاسی، چند زندانی مزدور و خائن مخبر بودند و با مأموران همکاری و آنها را راهنمایی می‌کردند. یکان ویژه در حمله گازانبری زندانیان را کف حیاط می‌خواباند و تا حد مرگ می‌زد. زدن به وحشیانه‌ترین صورت تا صبح ادامه داشت.

جانور خونخواری به نام سرهنگ محمودی فرمانده یکان حفاظت زندان که ریاست بند ۸ را به عهده دارد در زدن زندانیان دچار سادیسم بود و حتی وقتی که یکان ویژه می‌گفت نزنید، او با باتون بر سر و روی زندانیان می‌کوبید. آن قدر توی سر یک زندانی سیاسی به نام آرش جوهری زد که چشمهای آرش خونین شد. هر چقدر توانستند به زندانیان شوکر زدند.

زندانیان بی‌دفاع و دست خالی ناگزیر به مقابله با سرهنگ محمودی و افسر نگهبان به نام توکلی پرداختند والا زنده نمی‌ماندند.

وحوش نیروی ویژه پاسداران ولایت (نوپو) برخی از زندانیان را از پشت‌بام به پایین پرتاب کردند. از پشت‌بام زندانیان را که در حیاط بودند با گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی می‌زدند. یکی از زندانیان که از پشت پنجره نگاه می‌کرد به او هم گلوله جنگی زدند که به پهلویش خورد.

درهای بند زنان را بستند و قفل کردند و با انداختن گازهای اشک‌آور نگذاشتند آنها تکان بخورند.

در حیاط بند ۸ مثل یک سلاخ خانه خون ریخته و تا ۲۴ساعت بعد هنوز نتوانستند تمیز کنند.

زندانی‌ها دوربین‌ها و درها را شکستند و در قسمت فرهنگی مرکز دیجیتال را آتش زدند.

– اگر مردم تهران راه نمی‌افتادند خیلی از ما زنده نمی‌ماندیم. الآن هم اگر در زندانها بسته بماند و کسی به بازدید نیاید یک فاجعه انسانی در پیش است.

از بند هشت ۵۱نفر را بردند حتی یکی از همبندان را که ۵ساچمه در بدنش بود با همان وضعیت بردند. عده‌یی را به گوهردشت بردند اما بقیه را معلوم نیست به کجا بردند. آیا توی دنیا کسی هست که از اینها حسابرسی کند که چند نفر را بردند و به کجا بردند و با آنها چه کردند؟

بعضی از زندانی‌ها وصیت کردند که بقیه بچه‌ها حساب جاش‌ها و مخبرهای داخل سالن را برسند. اینها خیلی کارهای کثیف و خائنانه کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران یادآوری کرد هم‌چنانکه در اطلاعیه ۲۴مهر ۱۴۰۱ آمده است: خانم رجوی از ملل متحد و کمیسر عالی حقوق‌بشر و عفو بین‌الملل خواست یک هیأت حقیقت‌یاب در اسرع وقت با حضور نماینده‌ای از جانب مقاومت ایران به اوین برود و آثار جنایت علیه بشریت را بر پیکر زندانیان و در و دیوار زندان به چشم ببیند. اگر رژیم راست می‌گوید که جنایتی مرتکب نشده باید بازدید این هیأت حقیقت‌یاب از اوین را بپذیرد.

سه‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱