شعار «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» که اکنون در سرتاسر ایران و در دانشگاههای کشور نیز پژواک یافته و تکرار می‌شود، یک رمز روشن همبستگی و پیروزی و مشت محکمی بر دهان فاشیسم دینی و اتهامات آنها علیه هموطنانمان در سیستان و بلوچستان یا در کردستان و آذربایجان است.

پرداخت بهای خونین این شعار از سوی هموطنان بلوچ در جمعه خونین خاش (۱۳آبان) و در جمعه خونین زاهدان (۸مهر) به گواهی آمار و ارقام شهیدان و چنانکه رهبر مقاومت گفته است نشان می‌دهد که، دلاوران فداکار بلوچ «تاکنون بالاترین بهای خونین در سراسر ایران را پرداخته‌اند». درود بر آنها.

آری، قیام و استمرار و پیروزی آن و هم‌چنین تحقق اهداف آن از همبستگی و اتحاد جبهه خلق تا حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی میهن مستلزم ایستادگی و پایداری و پرداخت بها و فداکاری است. همان کاری که هموطنان بلوچ به‌خاطر تمام مردم ایران کرده‌اند و باعث شده که شعار «از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران» به رمز همبستگی و پیشروی قیام تبدیل شود.

در حرف و ادعا خیلی‌ها ممکن است دم از وطن دوستی بزنند، ولی محک و شاخص عشق به‌میهن جنگ با رژیم ضدایران و ایرانی و گذشتن از جان در راه خلق و میهن است. این اولین درسی است که مجاهدین خلق ایران از سرداران بزرگ میهن، از ستارخان و کوچک خان تا شیخ محمد خیابانی و پسیان و از مدرس تا مصدق بزرگ و دکتر فاطمی آموختند و اکنون قهرمانان جان‌فدای بلوچستان نیز بر همان راه و رسم طی طریق می‌کنند.

افتخار بر آنها و برهمهٔ پاکبازان و بر همه شهیدان راه آزادی ایران و ننگ و نفرت بر دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی که وطن برای آنها جز سرزمینی برای چپاول و سرکوب نبوده و نیست. اما در منتهای وقاحت تنوعات ملی و قومی و مذهبی ایران را با تبعیض و ستم ملی و مذهبی جداسازی و سرکوب می‌کنند و به آنها مارک تجزیه طلبی می‌زنند.

اکنون مردم محروم و دلاور بلوچ با انگیزهٔ آزادی که در سرشت هر انسانی و به‌اتکای عرق میهن‌پرستی خود، دست در دست همهٔ اقوام ایرانی از کرد و لر و عرب و بلوچ و ترکمن و فارس و بختیاری به‌پا خاسته‌اند تا به‌بهای جان بهترین فرزندانشان، ضحاک خون‌ریز ولایت را به‌زیر بکشند و ایران‌زمین را از لوث وجود ارتجاع و دیکتاتوری پاک کنند و ایران را زیباترین وطن بسازند. پیروز باد انقلاب دمکراتیک مردم سراسر ایران.

یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

#مهسا_امینی