واشنگتن پست، ۲۸آذر ۱۴۰۱: پس از هفته‌ها اعتراض در ایران، مردم ایران با این سؤال روبه‌رو هستند، آیا رژیم آخوندها در شرف سرنگونی است؟ برخی از کارشناسان تصور می‌کنند زمان زیادی باقی نمانده، اما پاسخ صادقانه این است که هیچ‌کس نمی‌داند. انقلابها ذاتاً غیرقابل پیش‌بینی هستند…

در ماههای منتهی به انقلاب۵۷ وقتی نیروهای امنیتی در یک نقطه معترضان و اعتصاب‌کنندگان را عقب می‌راندند، اعتراضات و اعتصابات در یک نقطه دیگر می‌جوشید. در زمان سلطنت نیز حتی چهارمین ارتش قوی جهان به اندازه کافی نیرو برای سرکوب همه در همه نقاط را نداشت.

هیچ حکومتی قدرت قهری کافی برای مدیریت قیامهای گسترده را ندارد. حتی اگر نیروهای امنیتی هزاران نفر را بکشند یا بازداشت کنند، یک حکومت سرانجام در مقابل جامعه‌ی قیام کرده جوابی ندارد…

واشنگتن پست افزود: اکنون در سال۲۰۲۲ (۱۴۰۱) مردم ایران در مقابل این سؤال هستند این رژیم کی سرنگون می‌شود؟… در شرایط انقلابی در یک جامعه، روتین‌ها به کلی بهم می‌خورد. در عوض تحولات سریع جامعه انقلابی از یک هفته تا هفته بعد یا از یک روز تا روز بعد تغییر می‌کنند.

حدود ۱۰۰روز قبل از سقوط شاه، آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا پیش‌بینی کرد که شاه تا ۱۰سال بعد هم در قدرت باقی خواهد ماند. اما مردم ایران به‌خوبی به‌خاطر دارند که این پیش‌بینی چه سرنوشتی پیدا کرد».

 

چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱