واشنگتن تایمز چهارشنبه ۷دی طی مقاله‌ای به قلم پروفسور ساشا شیهان نوشت: مردم ایران خواهان دموکراسی هستند، نه حکومت آخوندی یا سلطنت… امروز، فراخوانهای فراگیر برای «مرگ بر دیکتاتور» فصل جدیدی را در جنبش پایان دادن به استبداد دینی در ایران گشوده است… در سال۲۰۱۴، مجاهدین خلق یک شبکه سراسری از گروه‌های فعال موسوم به «واحدهای مقاومت» را تأسیس کرد و آنها را به ترویج ایده قیام فراگیر با هدف ایجاد یک جایگزین دموکراتیک برای حاکمیت روحانی هدایت کرد… . این امر که شورای ملی مقاومت، مریم رجوی، رئیس‌جمهور دوران انتقال را برای این کشور تعیین کرده است تا به مدت شش ماه قبل از اولین انتخابات آزاد و عادلانه ایران حکومت کند، باید رهبران جهان را امیدوار کند که خانم رجوی قاطعانه به یک طرح ۱۰ ماده‌ای متعهد است که اصول راهنما از جمله سکولاریسم، برابری جنسیتی و حمایت برابر از اقلیتها را تعیین می‌کند، که روحیه مخالفان دموکراتیک رژیم را تقویت می‌کند… . جای تعجب نیست که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی از طیفی از احزاب سیاسی مدت‌هاست که از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت حمایت کرده‌اند و در عین‌حال اذعان داشته‌اند که برنامه‌های خانم رجوی با اسناد اساسی در دموکراسی‌های پیشرو در سراسر جهان از جمله قانون اساسی ایالات متحده مطابقت دارد… .

چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱