سایت ایندیپندنت انگلستان در گزارشی در۱۱دی ۱۴۰۱ با انتشار بخشهایی از نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد؛ مادری که در آغاز چهاردهمین سال زندان خود؛ از امید به آزادی میهن می‌گوید می‌نویسد: «شرارت و وحشیگری» : مادری که به مدت ۱۳سال در زندان ایران است نامه‌یی از داخل زندان «جهنم» به اشتراک می‌گذارد».
ایندیپنتدنت انگلستان در ادامه گزارش خود به‌نقل از نامه مریم اکبری می‌نویسد: «مریم اکبری منفرد به‌دلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به زندان افتاد و از آن زمان فرزندان خود را ندیده است. مادری که به مدت ۱۳سال در ایران زندانی است، نامه‌یی از داخل زندان «جهنمی» خود به اشتراک گذاشته است… . سازمانهای خیریه از جمله عفو بین‌الملل و مرکز حقوق‌بشر در ایران مدت‌هاست که خواستار آزادی او شده‌اند اما بی‌نتیجه است. مادر سه فرزند اکنون نامه را در حالی که وارد چهاردهمین سال حبس خود می‌شود، به اشتراک گذاشته است، در حالی که اعتراضاتی را که در غیاب او گریبانگیر ایران شده است را جشن می‌گیرد… . به خانواده‌های داغدار… می‌گویم من هم در غم آنها شریک هستم. از اینجا دستشان را می‌گیرم و شانه به شانه‌شان محکمتر از قبل برای عدالت می‌ایستم. با خبر هر اعتراض و هر قیامی و با جرقه‌های این شعله سرکش، دل زنانی که تنها امید آزادیشان شکستن این دروازه‌های آهنین است پر از امید می‌شود».

 یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱