در پارلمان انگلستان روز پنجشنبه ۲۲ دی۱۴۰۱ یک جلسهٔ رسمی با عنوان بحث و گفتگو درباره وضعیت سیاسی و قیام در ایران برگزار شد. نمایندگان پارلمان ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران خواهان حسابرسی از رژیم آخوندی به‌خاطر سرکوب تظاهر کنندگان و به‌طور مشخص خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی شدند.

باب بلکمن ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانهٔ رژیم آخوندی حمایت خود را از طرح ده ماده‌یی خانم مریم رجوی اعلام کرد.

باب بلکمن گفت: مجلس انگلستان از وضعیت وحشتناکی که در ایران جریان دارد مطلع است. از دولت می‌خواهیم که سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهد. از شما می خواهم به طوماری توجه کنید که به قطعنامه امروز مرتبط است یعنی همان طومار ۶۳۵۷۲ در مورد حفظ تحریم‌ها و ممنوعیت ویزایی برای کسانی که با رژیم ایران مرتبط هستند.

طومار ۶۳۷۴۳ هست که می‌خواهد در حمایت از قیام ملی که در جریان است، روابط دیپلماتیک با این رژیم ایران قطع گردد.

دوم، به‌رسمیت شناختن مشروعیت مبارزه مردم ایران علیه نیروهای شرور و تروریستی سپاه پاسداران و به‌رسمیت شناختن رسمی انقلاب مردم ایران برای تأسیس یک جمهوری بر اساس ارزشهای دموکراتیک.

سوم به‌رسمیت شناختن این‌که مردم ایران یک آلترناتیو دموکراتیک دارند که اهدافش به‌خوبی در طرح ۱۰ ماده‌یی خانم مریم جوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران به‌تفصیل آمده است.

باب بلکمن افزود: هزاران نفر از هر قشری از جامعه ایران از سنین مختلف تا مواضع مختلف شجاعانه برای اعتراض به‌خیابان‌ها آمدند اما به‌طور خاص زنان بوده‌اند که این اعتراضات را رهبری کرده‌اند.

 خانم آنا فیرث Anna Firth، نماینده مجلس عوام از حزب محافظه کار در سخنانش گفت: این جنبش فراتر از چیزی است که فقط به دنبال دستیابی به لغو حجاب اجباری باشد. این الان جنبشی است در راستای تغییر پایدار دموکراتیک. و وقتی این رژیم تغییر کند، امیدوارم که اصولی که در برنامه ده ماده‌ای  خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران مشخص شده است، بررسی شده و عملی شود، بدلیل اینکه این ماده‌ها خواستار چیزی بیشتر از برابری جنسیتی کامل نیستند. برابری جنسیتی در زمینه های حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی. لغو هر گونه تبعیض علیه زنان، حق انتخاب آزادانه پوشش، حق آزادی ازدواج و طلاق، حق دسترسی به آموزش و اشتغال. حقوقی که همه زنان در این مکان و سراسر جهان غرب هم اکنون و به درستی امری مفروض می گیرند.