روز پنجشنبه ۲۲دی۱۴۰۱، پارلمان انگلستان، در یک اجلاس رسمی، به‌بحث و گفتگو دربارهٔ وضعیت سیاسی و قیام در ایران پرداخت. در این اجلاس که نمایندگان و سخنگویان تمام احزاب انگلستان شرکت داشتند، به‌اتفاق آرا قطعنامه‌یی به‌تصویب رسید که در آن، ضمن حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران، از دولت انگلستان خواسته شده است سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.

لئودو داچری معاون پارلمانی وزیر خارجهٔ انگلستان که در این جلسه حضور داشت، گفت: «ما لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران را بررسی می‌کنیم و حداکثر فشار تحریمی را علیه رژیم ایران اعمال می‌کنیم».

در این قطعنامه از جمله آمده است:

  • پارلمان اقدامات رژیم ایران در سرکوب اعتراضات را بی‌چون و چرا محکوم می‌کند.
  • از رفتار خشونت‌آمیز رژیم با این اعتراضات ابراز انزجار می‌کند.
  • به‌شدت نگران گزارشهای مربوط به‌اقدامات تهدیدآمیز رژیم ایران در انگلستان، علیه سازمانها و ارگانهایی است که از حقوق معترضان در ایران حمایت می‌کنند.
  • از دولت انگلستان می‌خواهد که سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی ممنوعه قرار دهد.
  • از دولت انگلستان می‌خواهد که با همتایان بین‌المللی برای اطمینان از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران بدون تأخیر کار کند.

لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران از سال‌ها پیش یکی از خواستهای مشخص مقاومت ایران بوده و این مقاومت طی ۴دهه تلاش مداوم و نبرد سیاسی در جهت افشای جنایتهای فاشیسم مذهبی حاکم و رساندن صدای مردم تحت ستم و به‌پاخاسته ایران، به‌گوش جهانیان، تاکنون توانسته است تقریباً در تمامی پارلمانهای کشورهای اروپا و آمریکا، اکثریت نمایندگان را با آرمان آزادی مردم ایران همراه و همدرد سازد و از این طریق بسیاری از توطئه‌ها و بندوبستهای رژیم و حامیان مماشاتگرش علیه منافع و مصالح مردم ایران را خنثی سازد. به‌یمن تلاش و سخت‌کوشی کادرها و هواداران و اشرف‌نشانان در کشورهای مختلف، مقاومت ایران نه تنها سیاست ترور و باجگیری رژیم را افشا و خنثی کرده، بلکه توانسته است اخلاق و حقوق‌بشر را به‌یک اهرم مؤثر سیاسی در جهت تحقق آرمان آزادی مردم ایران تبدیل کند.

در حالی که قیام سراسری مردم ایران طی ۴ماه گذشته، بر آنچه مجاهدین و مقاومت ایران دربارهٔ واقعیتهای جامعهٔ ایران می‌گفتند، مهر تأیید نهاده و تبلیغات دجالگرانهٔ رژیم را به‌باد افشا سپرده، نمایندگانی که در اجلاس روز گذشتهٔ پارلمان انگلستان برای لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران شرکت داشتند، به‌روشنی از خواستهای مقاومت ایران از جامعه جهانی سخن گفتند:

باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان: «دولت انگلستان باید انقلاب مردم ایران برای برقراری یک دولت دموکراتیک را به‌رسمیت بشناسد و آلترناتیو دموکراتیک ایران را که اهداف آن در برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی تدوین شده به‌رسمیت بشناسد».

دیوید جونز نمایندهٔ پارلمان انگلستان: «دولت انگلستان به‌عنوان عضو دائمی شورای امنیت باید برای به‌رسمیت شناختن حق مشروع دفاع مردم ایران از خود فشار بیاورد».

متیو آفورد نماینده پارلمان انگلستان: «باید همه روابط سیاسی را با رژیم ایران قطع کنیم. به‌توافق برجام پایان دهیم و مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کنیم. ما باید همه بنیادهای رژیم ایران و مراکز آن در سراسر انگلستان را ببندیم. سفیر انگلستان را از تهران فراخوانده و سفیر رژیم و دیپلماتهای آن را اخراج کنیم».

آنا فیرث نماینده پارلمان انگلستان: «جنبش ایران فراتر از موضوع حجاب اجباری است و خواستار تغییر پایدار و دموکراتیک است. امیدوارم وقتی رژیم ایران تغییر کند اصولی که در برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی مشخص شده عملی شود. این برنامه خواستار برابری کامل زن و مرد در همه زمینه هاست».

جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان گفت: «مردم ایران نه آخوندها را می‌خواهند و نه بازگشت دیکتاتوری شاه را؛ آنها یک جامعه آزاد و دموکراتیک می‌خواهند».

با توجه به‌زیرساخت و پتانسیلی که مقاومت ایران، طی سالیان در جامعهٔ بین‌المللی و افکار عمومی جهان ایجاد کرده، اقدام پارلمان انگلستان را بایستی یک آغاز محسوب کرد، ضربه‌یی سنگین که در شرایطی حساس بر رژیم وارد آمده است؛ رژیمی که به‌دلیل امواج کوبندهٔ قیام، ضعیف‌تر و شکننده‌تر از هر زمان دیگر در سراشیب سقوط قرار گرفته است.

در حال حاضر خواسته مردم و مقاومت ایران از جامعهٔ بین‌المللی، همان است که رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران در مراسم سال نو میلادی در اورسوراواز، بیان کرد. خانم مریم رجوی در این مراسم، با حضور شهرداران و منتخبان و شخصیتهای فرانسوی گفت: «انتظار ایرانی‌ها از مردم جهان به‌خصوص از اروپایی‌ها این است که دولتهای خود را قانع کنند روابطشان با آخوندها را قطع کنند. آخوندها بیش از هر زمانی از بی‌عملی اروپا سود می‌برند. اروپا باید اعلام کند که مبارزهٔ مردم ایران برای تغییر رژیم را به‌رسمیت می‌شناسد» (۱۸دی).