به گزارش رویترز  -آمریکا روز دوشنبه تحریم‌هایی را علیه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مقامات ارشد رژیم ایران اعمال کرد و فشارها را بر این رژیم به‌دلیل سرکوب اعتراضات افزایش داد.

این اقدام جدیدترین واکنش واشنگتن به سرکوب ناآرامی‌های ایران پس از مرگ مهسا امینی زن جوان کرد ایرانی در بازداشت پلیس اخلاق در ماه سپتامبر است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌یی اعلام کرد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی که توسط مقامات ارشد این گروه برای مدیریت سرمایه‌گذاریها و حضور در بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد شده است، معرفی کرده است.

وزارت خزانه‌داری گفت پنج تن از اعضای هیأت مدیره بنیاد تعاون سپاه، معاون وزیر اطلاعات و امنیت و چهار فرمانده ارشد سپاه در ایران هدف قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش کرد: لیست‌گذاریها و بروز رسانی لیست‌گذاریها مرتبط با ایران؛ به روز رسانی لیست‌گذاری منع گسترش تسلیحات هسته‌ای؛ به روز رسانی لیست‌گذاری ضدتروریسم
افراد زیر به لیست نامگذاری شده ویژه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا SDN OFAC اضافه شده‌اند:
یحیی علاالدینی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه.
کورش آسیابانی… جانشین فرمانده قرارگاه منطقه‌یی غرب (نجف اشرف) سرتیپ دوم… در ارتباط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
محمد نظر عظیمی… فرمانده قرارگاه غرب نجف اشرف… سرتیپ… مرتبط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
جمال بابامرادی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه.
مجتبی فدا، اصفهان… سرتیپ دوم سپاه… مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
احمد کریمی، تهران… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه.
علی اصغر نوروزی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه.
ناصر راشدی… معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران… در ارتباط با وزارت اطلاعات و امنیت ایران.
سیّدامین‌اله امامی طباطبایی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه.
حسین تناور… شهرداری زین‌الدین قم… سرتیپ دوم سپاه… در ارتباط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
تغییرات زیر در لیست نامگذاری شده ویژه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وارد شده است:
بنیاد تعاون سپه… مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱