وقتی خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ تحت حفاظت فرمانداری نظامی تهران وارد کشور شد، آمریکا یک ناظر بیطرف نبود! بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه از مقامات ساواک و فرمانداری نظامی تهران رسماً خواسته بود که اقدامات امنیتی لازم برای ورود خمینی انجام شود.

صفی به طول ۲۳کیلومتر از خمینی استقبال کردند.

دو روز بعد در۱۴بهمن ژنرال هایزر از ایران خارج شد. زمانی که مطمئن شد؛ سران ارتش با نمایندگان خمینی (بهشتی و بازرگان) همکاری خواهند کرد. به این ترتیب انتقال مسالمت‌آمیز در بالا، به دور از چشم مردم صورت گرفت.

در همین زمینه

۱۲بهمن ۵۷ روزی که تاریخ ایران به قهقرا رفت!

ژنرال هایزر که بود و چه مأموریتی داشت؟

ژنرال رابرت هایزر، معاون وقت سرفرماندهی نیروهای ناتو بود. وی به عنوان نماینده ویژه جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا به منظور کنترل ارتش برای ورود امن خمینی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به او در ۱۲دی‌ماه۱۳۵۷ وارد تهران شد.

چرا آمریکا به انتقال قدرت از شاه به خمینی تن داد؟

پس ‌از کشتار۱۷شهریور و ۱۳آبان۱۳۵۷ انقلاب از نقطه برگشت‌ناپذیر عبور کرده بود. اعتراضات هر روز رادیکالتر می‌شد. در اواخر آذرماه آمریکا به این نتیجه رسید، که برای جلوگیری از رادیکال شدن جنبش انقلابی انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و کنترل شده انجام شود. به همین منظور رهبران ۴کشور صنعتی غرب را برای رایزنی در این درباره به یک کنفرانس دعوت کرد. این کنفرانس در جزیره گوادولوپ در دریای کارائیب برگزار شد.  به همین دلیل به کنفرانس گوادولوپ معروف شد.

منافع آمریکا ایجاب می‌کرد که در ایران با ۲۵۰۰کیلومتر مرز مشترک با شوروی که در خط مقدم جنگ سرد قرار داشت؛ به هر قیمت مانع به قهر کشیده شدن انقلاب شود. چرا که اگر نیروهای انقلابی به دلیل پتانسیل، ظرفیت و توان سازماندهی قدرت را به دست می‌گرفتند ، این برای آمریکا یک شکست فاجعه‌بار در برابر شوروی محسوب می‌شد.

فرستادن ابراهیم یزدی برای تضمین

خمینی در آذرماه ۵۷، پیش از برگزاری کنفرانس گوادولوپ، ابراهیم یزدی را برای دادن تضمین به رهبران غربی نزد آنان فرستاد. مدتی بعد در آستانه برگزاری کنفرانس، وزارت خارجه فرانسه از قطب‌زاده خواست تا مواضع خمینی را روشن کند.

در جریان کنفرانس گوادلوپ سران ۴قدرت صنعتی توافق کردند که حضور شاه موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود.  انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بین شاه و خمینی اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا بود که ژنرال هایزر سه روز زودتر از برگزاری کنفرانس گوادولوپ در ۱۲دی‌ماه وارد ایران شد. تا کنترل ارتش را بدست گرفته و مسیر انتقال آرام قدرت را هموار نماید. در پی نشست‌های ژنرال هایزر با سران ارتش از یک سو و نمایندگان خمینی و بازرگان در ۲۵دی‌ماه قره‌باغی رئیس ستاد ارتش در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن رد کودتا از طرف ارتش گفت هرگونه تمرد و عمل خودسرانه به شدت سرکوب خواهد شد.

خارج شدن شاه از ایران

در روز در ۲۶ دی‌ماه شاه و فرح با یک هواپیمای اختصاصی از فرودگاه مهرآباد عازم مصر شدند. شاه قبل از حرکت به قره‌باغی تأکید کرد که از کودتا بپرهیزند.

در ۲۷دی‌ماه بهشتی در یک مکالمه تلفنی به خمینی تأکید کرد که با سران نظامی تماس بگیرید. آنان را دلگرم کند، اطمینان بدهد که حال ارتشی‌ها خوب خواهد شد. این در حالی بود که رهبران انقلابی تا ۳روز بعد یعنی ۳۰ دی‌ماه۵۷ همچنان در زندان بودند.

به این ترتیب استعمار، ارتجاع و سلطنت یکبار دیگر در تاریخ ایران به رغم تضادهای درونی خود در هماهنگی کامل حق مردم ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی را به سرقت بردند و خمینی را از اعماق تاریخ به قدرت رساندند.
ورود خمینی به ایران و نقش آمریکا در انتقال قدرت به او.