• سخنگوی مجاهدین: بچه شاه در حالی‌که انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و سرنگونی دیکتاتوری دست‌نشانده با آن همه رنج و خون و شکنجه رشیدترین فرزندان میهن برای آزادی و استقلال را در منتهای وقاحت و بی‌احترامی و از موضع ضد ملی و ضدایرانی «بهمن شوم» می‌خواند، از سایرین می‌خواهد پیام‌آور احترام و ارزش‌های نیکی باشند که پرچم ایران نماد آن است.

  • کسی که برای دیگران لالایی احترام می‌خواند قبل از هر چیز باید احترام خود را به مردم ایران و شهیدان و شکنجه‌شدگان در انقلاب ضدسلطنتی که شاه خائن را به‌خاطر دیکتاتوری و وابستگی سرنگون کردند اعلام و اثبات کند والا فریب و سفیدسازی است.

  • سرمایه و پشتوانه قرار دادن خیانتها و جنایت‌های خمینی و خامنه‌ای کافی نیست. باید در ۲۲بهمن قبل از هر چیز برای آزادی و استقلال مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی را در «نه شاه، نه شیخ» به‌رسمیت شناخت و به آن احترام گذاشت. باقی حرف مفت و بی‌هزینه است.