اخیرا تصویر جدید پرویز ثابتی که گفته میشود اولین تصویر او بعد از انقلاب ضد سلطنتی است در گردهمایی اخیر ایرانیان در آمریکا توسط دختر ایشان منتشر شده است.

پرویز ثابتی چرا الان آمده یا چرا در گذشته ترجیح داده در انزوا زندگی کند مواردی است که جای بحث دارد ولی هدف نگارنده از تحریر این نوشته حضور اخیر او یا انزوای او‌ در قبل نیست . هدف نگارنده بیان تفاوت شگرف میان این دو گروه (یعنی سر سپردگان راه آزادی و سرسپردگان راه استبداد ) در برخورد با وابستگان ژنی و در یک کلام در برخورد با مقوله حقیقت است.

خانم پردیس ثابتی که ظاهر یک محقق مطرح و ممتاز در حوزه علوم تجربی و ژنتیک است بلاخره طلسم را شکست و تصویری را منتشر کرد که او را لبخند بر لب در گردهمایی ایرانیان در کنار پدرش نشان میدهد. اما بلعکس او و دیگر همراهش که لبخند بر آب دارند پیداست که در چهره ثابتی اگر گل خنده ای روییده اما زود پژمرده. طبیعا این چنین تصویری می‌تواند برای بسیاری که که توسط وابسته ژنی خانم ثابتی وحشیانه شکنجه شده اند یادآور ایام تلخ گذشته باشد هر چند که برای خانم ثابتی احتمالا نقطه عطفی است برای شکستن انزوای پدر ، و شاید هم مانند بسیاری از سلطنت طلبان که ایراد شاه را در این می دانند که کم کشت کاش بیشتر می کشت ، اصلا همه را می کشت اصلا خانم ثابتی اعمال پدرش را توجیه می کند و آن آزارها و شکنجه های وحشیانه را یا کتمان می کند یا بر علیه مخالفین شاه به نوعی مانند آخوندهای جنایتکار تعزیر و لازم به شمار می آورند.

این نوع تنظیم رابطه ای که خانم پردیس ثابتی با وابسته ژنی خود برقرار می کند خاص ایشان نیست خاص همه افرادی است که شیفته هر پدیده ای باشند ولی شیفته آزادی و حقیقت نیستند. اولین مورد هم نبوده و نیستند به رفتار و برخورد دختر و پسر حمید نوری بنگرید که چگونه از جنایات یکی از اخلاف همین آقای ثابتی یعنی حمید نوری حمایت می کنند یا مصاحبه دختر خلخالی را که نام فامیل خود را عوض کرده بخوانید که چگونه ایشان از مهربانی های وابسته ژنتیکی خود یعنی آخوند خلخالی سخن گفته است.

آری این است نوع برخورد و قضاوت سرسپردگان راه استبداد با مقوله وابستگان ژنتیکی خود و حقیقت، فرقی هم ندارد رضا پهلوی باشد که نسبت به جنایات پدر و پدر بزرگش سکوت کرده است یا خانم پرفسور ثابتی دانشمند یا فرزندان حمید نوری یا خلخالی. اما در مقابل سرسپردگان راه آزادی که بر علیه استبداد و تمامی مظاهر آن بپاخواسته اند در راه احقاق آزادی خلق خود هیچگاه چشم بر حقیقت نمی بندند و بجای سفید کردن و شستن خون از روی دستان وابستگان ژنی خود چه امثال آخوند گیلانی جنایتکار باشد یا وابستگانی که به خدمت استبداد در آمده اند یک اکت انقلابی بیشتر ندارند
ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما