مجری الحدث: از مونیخ شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران ما را همراهی می‌کند. به تلویزیون الحدث و اخبار شبانگاهی خوش آمدید.

سؤال: اجازه دهید مستقیماً به موضوع برجسته امروز بپردازیم. پهلوی که نماینده پادشاهی به پایان رسیده در ایران هستند به‌عنوان سخنگویان در کنفرانس مونیخ شرکت کرده‌اند. پیش از این فرستاده الحدث گفت که آنها صرفاً به‌عنوان فعال و نه به‌عنوان اپوزیسیون ایران حضور دارند ولی موضع شما در مورد حضور نمایندگان پادشاهی بدون حضور طرفهای دیگر و گرایشات ایرانی دیگر چیست؟

شاهین قبادی: به نظر موضوع اصلاً بحث شرکت در این کنفرانس نیست… . لذا مردم ایران ضروریست که در این کنفرانس نماینده داشته باشند. باید به یاد بیاوریم که در پنج ماه گذشته و در قیامی که پادشاهی و رژیم آخوندی را رد کرد تمایلی با بازگشت به تاریخ گذشته و برپایی آن رژیمها ندارند بلکه برای برپایی یک نظام دموکراتیک و سکولار تلاش می‌کنند. حضور چنین شخصیتهایی در این کنفرانس اهانتی به مردم ایران است. ولی مهم اقدامات از سوی اروپاییهاست. آنها باید سیاست قاطع‌تر علیه رژیم آخوندی در پیش بگیرند نه با کلمات و اشارات بلکه به‌عنوان اولین گام بواسطه لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران ایران برداشته و سپس حق مردم ایران برای مقاومت در مقابل چنین رژیمی را به‌رسمیت بشناسند.

سؤال: صرف حضور نداشتن رژیم ایران در این کنفرانس و نمایندگی کردن ایرانیها توسط یک شخصیت اگر چه شما با او اختلاف دارید ولی به‌هرحال او جزء رژیم ایران نیست آیا یک تحول مثبت در رابطه با شما نیست که چه بسا گفتگو با همه مخالفان از جمله نمایندگان پادشاهی و کسانی‌که به بازگشت پادشاهی فرامی‌خوانند نیست؟

شاهین قبادی: فکر می‌کنم که این رژیم متأسفانه به هیچ ارگان بین‌المللی وابسته نیست و باید از همه این ارگانها اخراج شود و باید به‌خاطر همه جنایتهایی که مرتکب شده محاکمه شود. این رژیم شایسته نیست که هیچ جایی در هیچ ارگانی حضور داشته باشد و برای اروپایی‌ها زمان آن رسیده که این رژیم را از همه ارگانها و تجمعاتی که عضو آن هست اخراج کنند. هم‌چنین خانواده بین‌الملل و اروپایی‌ها باید برخی راههایی را مشخص کنند که امکان محقق کردن خواسته‌های مردم ایران که رژیم آخوندی و رژیم پادشاهی را رد می‌کند و به برپایی یک حکومت دموکراتیک سکولار در ایران چشم دوخته‌اند را فراهم کند. این موضوع در برخی شعارهایی که از چند ماه قبل در جاهای مختلف تکرار می‌شد دیده می‌شود و این آنچیزی نیست که این نمایندگان در کنفرانس می‌گویند. بایستی صدای اپوزیسیون ایران در خیابانهای ایران شنیده شود. باید به یاد بیاوریم که مردم حاضر در خیابانهای تهران و جاهای دیگر راه بهتر برای یکپارچه کردن این شعارهاست.

مجری: متأسفانه وقت اختصاص داده شده برای مصاحبه به پایان رسید و ما می‌خواستیم که صحبتی طولانی‌تر با شما داشته باشیم. از مونیخ شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران ما را همراهمی می‌کرد.

.