۳۷تن از مجاهدان بازداشت شده در زمان شاه، پیوستگی و حمایت خود را از اطلاعیه‌های ۲۶ و ۲۷بهمن ۱۴۰۱ با امضا ۱۳۸تن از خواهران و برادران‌شان دربارهٔ شکنجه‌های وحشیانه ساواک شاه و نقش سردژخیم پرویز ثابتی اعلام کردند. آنان با آمادگی برای گواهی دادن در هر دادگاهی تأکید کردند که مسئولان و آمران و عاملان جنایت علیه بشریت، باید در برابر عدالت قرار بگیرند و کیفر ببینند.

سازمان مجاهدین خلق ایران

۳۰بهمن ۱۴۰۱

۱۳۹- فتح‌الله نجفی

۱۴۰- علی‌اکبر انباز

۱۴۱- محمد‌جواد بهنیا

۱۴۲- عباسعلی عباسی‌

۱۴۳- صدیقه مددی

۱۴۴- اکرم عابدینی

۱۴۵- محمدحسین هاشمی

۱۴۶- لفته شهیدی

۱۴۷- کاظم صفایی

۱۴۸- اسدالله هوشمند

۱۴۹- حسین فرزانه‌سا

۱۵۰- احمد فرهمندیان

۱۵۱- اکبر علی‌اصغری

۱۵۲- صفرعلی زمانیان

۱۵۳- عباس حائری

۱۵۴- غلامرضا رضایی

۱۵۵- محمدمهدی نظیفی

۱۵۶- محمدمهدی مفیدی

۱۵۷- محمدجواد نیک‌بخت

۱۵۸- فاطمه رضازاده

۱۵۹- اکبر مسافری

۱۶۰- فریبرز بروجنی

۱۶۱- پرویز کریمیان

۱۶۲- اردشیر احمدی

۱۶۳- محسن دیانت‌خواه

۱۶۴- سعید رسایی

۱۶۵‌- حسین شادلو

۱۶۶- اسماعیل چمنی

۱۶۷- عباسعلی باقری

۱۶۸- اسماعیل مهدویه

۱۶۹- اسماعیل منصوری

۱۷۰- وفا مصطفوی

۱۷۱- مهدی عبدالرحیمی

۱۷۲- جواد علیان

۱۷۳- مجتبی کرمی

۱۷۴- طاهره فارسی

۱۷۵- بهمن قشم‌زاده

.