روز چهارشنبه سوم اسفند ۱۴۰۱ نمایندگان فراحزبی پارلمان و همتایان در کنفرانسی در پارلمان انگلستان در مورد تداوم اعتراضات مردمی در ایران، تأثیر آن بر آینده کشور و واکنش احتمالی سیاست انگلستان به این تحولات بحث کردند.

در این کنفرانس استرون استیونسون، هماهنگ‌کننده کارزار تغییر ایران ، کتاب جدید خود را با عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: ایران – تاریخ معاصر» ارائه کرد که تاریخ سیاسی ایران را از ابتدای سال۲۰۱۸ ترسیم می‌کند. در کنفرانس بارونس ورما، استیو مک کیب، باب بلکمن، جیم شانون، مارتین دی، لرد سینک هم حضور داشتند.

نمایندگان فراحزبی و همتایان تأکید کردند مردم ایران رژیم کنونی را برای یک جمهوری آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت رد می‌کنند و نه برای بازگشت به دیکتاتوری گذشته شاه.

استرون استیونسون در معرفی کتاب خود در این کنفرانس گفت: «هر گونه پیشنهاد بازگشت به دیکتاتوری شاه مخلوع یا ترویج یک «جمهوری» سلطنتی متناقض به رهبری پسر یا سایر اعضای خانواده‌اش توهین به مردم ایران است.

مردم ایران ابزارهای لازم برای موفقیت در انقلاب دموکراتیک خود را از عزم شجاعانه گرفته تا مقاومت سازمان‌یافته به رهبری زنان، یک آلترناتیو دموکراتیک قابل دوام در شورای ملی مقاومت ایران و یک برنامه مدون برای آینده در اختیار دارند. پلتفرم ده ماده‌ای دموکراتیک ارائه شده توسط خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت.

نمایندگان فراحزبی و همتایان از توصیه سیاستی استرون استیونسون حمایت کردند و از دولت انگلستان خواستند که اروپا را رهبری کند تا مطمئن شود که مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته‌شان می‌توانند رژیم وحشی را در ایران شکست دهند، مانند آنچه در اوکراین انجام می‌دهد، با توقیف سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی و با به‌رسمیت شناختن حق دفاع مشروع مردم در برابر سپاه و سایر نیروهای سرکوبگر امنیتی دولتی.

استرون استیونسون در پارلمان انگلستان، کتابش تحت عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: تاریخ معاصر ایران» را ارائه کرد - 0

استرون استیونسون در پارلمان انگلستان، کتابش تحت عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: تاریخ معاصر ایران» را ارائه کرد - 1

استرون استیونسون در پارلمان انگلستان، کتابش تحت عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: تاریخ معاصر ایران» را ارائه کرد - 2

استرون استیونسون در پارلمان انگلستان، کتابش تحت عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: تاریخ معاصر ایران» را ارائه کرد - 3

استرون استیونسون در پارلمان انگلستان، کتابش تحت عنوان «دیکتاتوری و انقلاب: تاریخ معاصر ایران» را ارائه کرد - 4