سازمان خبات کردستان ایران از برگزاری جلسه کمیته مرکزی این سازمان در روز یکشنبه ۳۰بهمن ۱۴۰۱برای بررسی اوضاع داخلی کردستان ایران و منطقه و هم‌چنین موقعیت انقلاب و جنبش آزادیخواهی ایران خبر داد و اعلام کرد: در ابتدای جلسه کاک باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان گزارشی از کار و فعالیت ارگانهای سازمان و ارزیابی سیاسی از وضعیت کردستان و جنبش آزادیخواهی در سراسر ایران و منطقه ارائه کرد.

به گزارش دبیرخانه سازمان خبات، دبیرکل این سازمان از جمله تأکید کرد که ملت کرد نه حالا و نه در گذشته نخواسته و نمی‌خواهد تبعیض جنسی و ملی و طبقاتی روا داشته شود و در همین چهارچوب سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری یک ایران دموکراتیک، سیستم عدالت اجتماعی بدون تبعیض ملی را می‌خواهد و این به‌معنای نفی هر گونه رژیم دیکتاتوری و زن‌ستیز و فاسد است.

وی حملات موشکی، پهپادها و اقدامات تروریستی رژیم دیکتاتوری علیه سازمانها و احزاب سیاسی کردستان ایران و علیه شهرها و مناطق و مردم بی‌گناه اقلیم کردستان عراق را محکوم و اعلام کرد: بهانه‌های رژیم ایران برای حمله به نیروهای سیاسی کردستان ایران و اقلیم کردستان، بی‌اساس و غیرواقعی است.

کاک باباشیخ حسینی در مورد جنبش آزادیخواهی ایران گفت: «پس از انزوا و محاصره رژیم توسط جامعه جهانی، متأسفانه کشورهای غربی ضمن اقدامات مثبت برای ایجاد فشار بیشتر روی رژیم آخوندی اما با دادن فرصت برای پسر شاه و پس‌مانده‌های رژیم سلطنتی و افراد مشکوک یکبار دیگر تلاش می‌کنند مبارزه و انقلاب خلقهای ایران را قربانی منافع خود بکنند. به همین دلیل است که در این وضعیت کنونی لازم است این جبهه انقلابی و دموکراتیک خلقهای ایران تقویت شود که علیه هر دو رژیم سلطنتی و آخوندی بیشترین مبارزه و مقاومت را از خود نشان داده‌اند و بهای انسانی زیادی پرداخت کرده‌اند و به آزادی و حقوق ملیتهای تحت ستم ایران اعتقاد راسخ دارند: شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان خبات کردستان ایران است.

دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران درباره اشتباهات غرب در برخورد با رژیم آخوندی گفت: پرداخت امتیازات و مماشات غرب این رژیم را در آشوبگری جری‌تر کرده است. غرب به جای این‌که از مداخله جویی رژیم ایران برای ایجاد هرج و مرج در کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه جلوگیری کند، با سیاست سازش و گفتگو، این رژیم را به گونه‌یی پر رو کرده که امروز اروپایی‌ها را در قلب اروپا هدف قرار داده‌اند. بنابراین بهتر است غربی‌ها سیاست‌های خود را مورد تجدید نظر قرار دهند و دریابند که انقلاب آزادیخواهی و دمکراتیزه کردن ایران، یگانه راه است. زیرا فقط در یک ایران آزاد و دموکراتیک است که ایرانیان از این وضعیت اسف‌بار رها می‌شوند و منطقه جهان نیز به امنیت و آرامش خواهند رسید

دبیرخانه سازمان خبات کردستان ایران در خاتمه گزارش خود از جلسه کمیته مرکزی این سازمان اعلام کرد: کمیته مرکزی در مورد گزارش کنگره هفتم سازمان تصمیم‌گیری کرد. هم‌چنین فعالیت و دایرکردن انجمن تدارک کنگره و انجمنهای دیگر، مورد تصویب قرار گرفت و اعضای این انجمن‌ها انتخاب شدند.

(سایت سازمان خبات کردستان ایران اول اسفند)