روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه، خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران، در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون کوردکانال، در رابطه با منشور جورج تاون اعلام کرد: منشور جورج تاون با دیدگاه ما برای آینده ایران مطابقت ندارد. از دیدگاه ما ایران یک کشور کثیرالمله است و انکار این واقعیت به‌معنی نادیده گرفتن حقوق این ملل است.

سخنگوی حزب دموکرات در ارتباط با آینده ایران اظهار کرد: ما مخالف دو نوع نظام آزموده شده هستیم، یکی نظام سلطنتی و دیگری نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی.

کاک خالد عزیزی در ادامه مصاحبه خود در رابطه با پیوستن به هر گونه ائتلافی اظهار کرده است: ما با عده‌یی سلبریتی وارد ائتلاف نمی‌شویم. هم‌چنین با مجاهدین خلق و اغلب جریانات نشست و گفتگو داشته‌ایم، اما هنوز به هیچ ائتلافی وارد نشده‌ایم.