• مجلس سنای ایتالیا به‌اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در ارتباط با قیام ایران و نقض حقوق‌بشر و حقوق زنان توسط رژیم آخوندها را به تصویب رساند
 • قطعنامه تصریح می‌کند برای دهه‌ها زنان و مردان با در ایران عزم راسخ برای آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق‌بشر مبارزه کرده‌اند و به‌رغم سرکوب و شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی، رژیم نتوانسته است مقاومت شهروندانی که خواستار آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق‌بشر هستند و جان خود را به خطر انداخته‌اند، خاموش کند
 • نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس ضدشورش و لباس شخصیها از گلوله، گاز اشک‌آور و باتون برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند
 • قطعنامه با ابراز همبستگی با زنان ایرانی و بسیاری از مردان جوان که شجاعانه اعتراض می‌کنند، بر حمایت کامل خود از آرمان مردم ایران برای دموکراسی و به حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی تأکید می‌کند
 • قطعنامه دولت ایتالیا را تعهد می‌کند، رژیم ایران را مستقیم و در مجامع چند جانبه برای پایان دادن به سرکوب و خشونت علیه زنان، تظاهر کنندگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و اختلال در اینترنت تحت فشار قرار دهد و برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر و آزادی معترضان بازداشت شده اقدام کند.
 • قطعنامه از دولت می‌خواهد نظارت فعال بر صادرات اسلحه و مهمات به کشورهای همسایه ایران اعمال کند، تا از خطر دخالت، حتی غیرمستقیم، شرکت‌های ایتالیایی در حمایت از اقدام سرکوبگرانه جلوگیری کند.
 • سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در جریان تصویب این قطعنامه گفت خمینیسم مدل شیعه داعش سنی است با این تفاوت که یک حکومت است که با زد و بند این توهم را به‌وجود می‌آورد که گویا رفرم‌پذیر است
 • سناتور ترتزی: روحانی این رفرمیست بزرگ، بیشترین کشتار و اعدام را کرد، اما ما با او معامله کردیم هیأتها فرستادیم، اروپا را هم به اینکار تشویق کردیم. پاسداران فقط در ایران جنایت نمی‌کنند اوکراینی‌ها را هم می‌کشند. وانمود نکنیم که اینها را نمی‌دانیم خیلی خوب می‌دانیم. در این سالن همکارانی هستند که همراه من چهار سال پیش در همایش شورای ملی مقاومت در ویلپنت بودیم، ما سوژه یک اقدام تروریستی وحشتناک بودیم. یک دیپلمات رژیم در سفارت وین اسدالله اسدی دستگیر شد. او قصد داشت جنایتی مرتکب شود که با انهدام برجهای دو قلوی آمریکا قابل مقایسه بود.
 • امروز می‌خواهند اسدی را که به ۲۰سال زندان محکوم شده را به ایران برگردانند و با افراد بیگناه معاوضه کنند. او در رأس یک شبکه تروریستی از عوامل رژیم بود و در همین رابطه در دو سال۱۸۰ سفر در کشورهای اروپای داشت
 • آیا می‌خواهیم این تروریستها در اروپا و ایتالیا آزادانه بچرخند و به کشتن سیاستمداران و مخالفان ادامه دهند؟ دیگر کافیست که به این دام بیافتیم که رژیم رفرم پذیر هست و می‌توان با آن گفتگو کرد.
 • گفتگو آری ولی با نیروهای آزادیخواه، با جوانان و روشنفکران بسیار عالی و با جرات، با سازمان تحت رهبری خانم رجوی، سازمانی که در داخل ایران از همه بیشتر طرفدار دارد
 • اگر برویم و از محلهای آنها در آلبانی دیدار کنیم، موزه‌ای به یاد شهدایشان دارند که ۳۰.۰۰۰ شهید از مجاهدین در سال۱۳۶۷ در زندانها به‌دار آویخته شدند اکثراً از مجاهدین بودند که توسط یک کمیسیون مرگ که با فتوای خمینی ایجاد شد، اعدام شدند
 • می‌دانید چه کسی در این کمیته مرگ بود؟ گمان می‌کنم خیلی‌ها بدانند رئیس جمهور فعلی رژیم رئیسی بود. با این رژیم نباید خوش خیال و متوهم باشیم باید یک‌عمل قوی از جانب جامعه بین‌المللی انجام بشود
 • سناتور ترتزی بار دیگر از طرف خودش و حزب متبوعش خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شد