روزنامه حکومتی اطلاعات یکشنبه ۲۰فروردین در گزارشی به‌نقش ارگانهای حکومتی در مسمومیت دانش‌آموزان به‌طور تلویحی اذعان کرد. اطلاعات آخوندی نوشت: مگر نگفتید عوامل مسمومیت را بازداشت کرده‌اید؟ پس چرا هنوز داستان ادامه دارد؟ «دستهای قدرتمندی در پس این توطئه و آسیب فعالیت دارد که نمی‌گذارد گره از رازهای آن گشوده و این بساط (مسموم کردن دانش آموزان) برچیده شود».

این روزنامه حکومتی افزود: «توجیه ناهنجار و نامعقول برخی نمایندگان مجلس یا مدیران آموزش و پرورش و وزارت کشور نیز بر ابهام و عارضه افزوده؛ زیرا تناقض و فقدان منطق در آن مشهود است و افکار مردم را اقناع نمی‌کند».

در ادامه این روزنامه حکومتی می‌نویسد مردم می‌پرسند چرا در مدارس پسرانه که بازیگوشی و شیطنت بیشتر است و انرژی و تحرک افزونتری هم دارند این مسائل رخ نمی‌دهد؟ چرا روز پنجشنبه در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه تعداد زیادی از دانشجویان بر اثر همین عامل و عارضه، راهی بیمارستانها شده و دچار حالت تهوع و بدحالی شدید بوده‌اند. بنابراین نباید به این ماجرا نگرشی فانتزی یا ساده داشت و به‌گونه‌یی عمل کرد که آخر سر، ضرری فرهنگی و روانشناختی هم عارض جامعه شود و نتایج و اثرات آن با دفع‌الوقت از کنترل خارج گردد. ‎