مارک کاتس، استاد دولت و سیاست در دانشکده سیاست و دولت دانشگاه جرج میسون و عضو ارشد شورای آتلانتیک، در مقاله‌ای در هیل سایت کنگره آمریکا خاطرنشان کرد عربستان سعودی از سرایت اعتراضات گسترده شهروندان ایران به این سلطنت نگران است.

سلطنت عربستان هیچ منفعتی در سرنگونی آیت‌الله‌ها توسط یک جنبش مخالف دمکراتیک ندارد. همان‌طور که سرنگونی شاه در سال۱۹۷۹ توسط نیروهای اسلام‌گرا الهام‌بخش جنبش‌های اپوزیسیون اسلامی در کشورهای مسلمان همسایه شد، موفقیت یک انقلاب دمکراتیک در ایران نیز می‌تواند الهام‌بخش ظهور نیروهای اپوزیسیون دمکراتیک در عربستان سعودی و دیگر حکومت‌های خودکامه عربی باشد. عربستان سعودی و دیگر حکومت‌های استبدادی عربی، البته ابزارهای زیادی برای سرکوب مخالفان داخلی دارند. اما ریاض ترجیح می‌دهد از ظهور چنین نیروهایی در داخل سلطنت خود جلوگیری کند و مجبور نباشد کار پرهزینه، کثیف و نامشخص سرکوب چنین نیروهایی را انجام دهد.(هیل ۱۸فروردین ۱۴۰۲)