روزنامه حکومتی وطن امروز ۲۸فروردین ۱۴۰۲:

در اغتشاشاتی که سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی در کشور به راه افتاد، شاهد خشونت حداکثری از سوی جریان آشوب بودیم. در همین رابطه می‌توان به دهها نفر از نیروهای مدافع امنیتی اشاره کرد که در ناامنی‌های سال گذشته، توسط جوخه‌های ترور آشوبگران کشته شدند‌.

اگر چه در اغتشاشات اخیری که در کشور به راه افتاد، اغلب گروهها حضور فعالی داشتند اما بسیاری گمانه‌زنی‌ها حاکی از میدان‌داری و فعالیت گسترده سازمان مجاهدین‌، چه در آشوب‌ها و ناامنی‌های داخل کشور و چه در ائتلاف‌سازی در خارج از کشور بود. چنانکه در همان روزهای اغتشاشات، دستگاههای امنیتی کشورمان تیم‌های متعددی از تروریستها و خرابکارهای وابسته به ‌ مجاهدین را کشف و منهدم کردند. در روزهای اخیر، در حالی که دیگر خبری از اغتشاشات نیست و سطح براندازی به انتشار تصاویر رقص و ناهنجاری تقلیل پیدا کرده، اختلافات نیز بالا گرفته و مشغول افشاگری علیه یکدیگر هستند اما این افشاگریها نشان‌دهنده صحت نقش و میدان‌داری ‌ مجاهدین در اغتشاشات سال گذشته است.

بهمن‌ماه سال قبل بیش از ۱۰۰نفر از اعضای کنگره آمریکا با تصویب قطعنامه‌یی ضمن طرح اتهامات تکراری درباره اغتشاشات اخیر در ایران به حمایت از مجاهدین پرداختند. اعضای کنگره آمریکا در قطعنامه مذکور، جمهوری اسلامی را به «نقض حقوق بشر» متهم و در ادامه از طرح مریم رجوی برای آینده ایران حمایت کردند!

مریم رجوی، که از طریق ویدئوکنفرانس با اعضای موافق این قطعنامه در ارتباط بود گفت: امروز بعد از ۴۰سال سرکوب و مقاومت، ملت ایران یک بار دیگر آماده است تا فرم دیگری از دیکتاتوری را سرنگون کند. آنها می‌خواهند با یک جمهوری دموکراتیک کثرت‌گرا بر اساس جدایی دین و دولت به یک قرن دیکتاتوری و کشتار پایان دهند.

اعضای کنگره آمریکا نیز در حمایت از ‌ مجاهدین خواستار تأسیس «جمهوری دموکراتیک» مورد نظر سازمان مجاهدین در ایران شدند.

استراتژی پیگیری شده در آشوب‌های سال گذشته که بیشترین قرابت را با رویکرد ‌ مجاهدین داشته نیز صحت ادعای میدان‌داری ‌ مجاهدین در اغتشاشات را تأیید می‌کند.

فراخوان لیدرهای مجازی برای ایجاد آشوب در چهارشنبه‌سوری سال گذشته، آخرین نمونه از این موضوع بود.  در کنار این موارد، در جریان اغتشاشات سال گذشته چند حمله مسلحانه نیز به مردم و نیروهای بسیجی و انتظامی در مشهد، اصفهان، ایذه و منطقه فلاح تهران انجام شد.

با توجه به این موارد، چیزی که در اغتشاشات شاهدش بودیم، احیای استراتژی ترور بود که پیش از این سازمان ‌ مجاهدین در دهه۶۰ برای براندازی جمهوری اسلامی به کار برده بود.

فارغ از روشن شدن یا نشدن میدان‌داری و رهبری مجاهدین در اغتشاشات سال گذشته، چیزی که شاهدش بودیم، پیشبرد پروژه آشوب‌ها در قالب رجویسم بود (روزنامه وطن امروز رژیم ۲۸فروردین).