روزنامه فیگارو در یک مقاله راجع به توافق محرمانهٔ بین رژیم ایران و عربستان سعودی گزارش‌ کرده است که یکی از بندهای آن این است که عربستان دیگر به گروههایی «مانند مجاهدین خلق، گروه‌های کرد ایرانی مستقر در عراق و مبارزان سنی خوزستان… حمایت مالی نکند».

هر گونه کمک مالی از عربستان به مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران کذب محض است. مجاهدین در برابر ادعاهای خامنه‌ای در همین خصوص در قیام ژانویه ۲۰۱۸ آن را در ۹ژانویه ۲۰۱۸ اعلام کردند:

«در مورد تأمین هزینه‌های مجاهدین چه در ایران، چه در منطقه و چه در سطح بین‌المللی توسط عربستان حتی در حد یک ریال هم، خامنه‌ای سراپا دروغ و مزخرف می‌گوید». این مطلب در همه سایت‌های مقاومت ایران وجود دارد.

علاوه بر این تلویزیون ایران اینترنشنال از سپتامبر ۲۰۲۲ به بعد هیچیک از اخبار مربوط به مجاهدین و مقاومت ایران بالاخص فعالیت‌های کانون‌های شورشی و شبکه مجاهدین در داخل ایران را به‌طور مطلق پخش نکرده زیرا مجاهدین خلق در نزد رژیم ایران سرخ‌ترین نام و برای فاشیسم دینی غیرقابل تحمل است.