کنگرهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا، تشکیل «گروه پارلمانی زنان ایرانی» به‌ریاست نمایندگان کنگره شیلا جکسون لی از حزب دموکرات و نانسی میس از حزب جمهوری‌خواه.

ارائه قطعنامه دو حزبی با شماره ۳۱۰ در محکومیت مسمومیت دختران دانش‌آموز، دختران انقلاب ایران توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران، فراخوان به‌حسابرسی از رژیم به‌خاطر کشتار قیام‌کنندگان.

قطعنامهٔ ارائه شده به کنگره از سوی ۲۲تن نمایندگان مردم آمریکا: مردم ایران از آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند و به‌همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و دیکتاتوری مذهبی را رد می‌کنند و این در شعارهای اعتراضی آنها مشهود است.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز خاطرنشان می‌کند: ۲۲۹ نماینده کنگره از هر دو حزب با حمایت از قطعنامهٔ ۱۰۰ در ۹مارس (۱۸ اسفند ۱۴۰۱) «حمایت خود را از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی در ایران و محکوم کردن نقض حقوق‌بشر و تروریسم حکومتی توسط رژیم ایران» ابراز داشته‌اند.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز اعلام می‌کند: کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ بر اساس فتوای اعدام همهٔ زندانیان سیاسی از جمله دختران دانش‌آموزی صورت گرفت که به مقاومت ایران وفادار مانده بودند و پس از آن در ۲۸تیر۱۳۶۷ هیأت‌های مرگ تشکیل شد که اعضای آن شامل رئیسی رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران، یک مقام وزارت اطلاعات و یگ مقام دادستانی برای اجرای فتوای قتل‌عام بوده‌اند.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز تأکید می‌کند: زنان و جوانان اعتراضات سال۲۰۲۲ در ایران را رهبری کرده‌اند. این اعتراضات ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌یافته علیه دیکتاتوری در ایران دارد که به‌تازگی توسط زنانی رهبری شده است که شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی را تحمل کرده و با مرگ مواجه شده‌اند.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز خاطرنشان می‌کند: شباهت در شعارها و تاکتیک‌های اعتراضات سراسری نشان‌دهندهٔ خواسته‌های همه‌جانبهٔ مردم ایران است و به‌ماهیت سازمان‌یافتهٔ اعتراضات اشاره دارد.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز یادآوری می‌کند: در چهار دههٔ گذشته رژیم ایران به‌دروغ اسیدپاشی به‌زنان، قتل‌های زنجیره‌یی نویسندگان و روشنفکران و قتل کشیش‌های مسیحی را به‌عناصر خارجی و مخالفان دموکراتیک رژیم نسبت داده است.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز تصریح می‌کند: زنان از هر طبقه و گرایش اجتماعی نقش برجسته‌یی در خیزش سراسری ایفا کرده‌اند. زنان معترض فراخوان و شعار می‌دهند «چه با حجاب یا چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب».

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز اعلام می‌کند: مردم ایران اعم از زن و مرد مخالف دین اجباری، حجاب اجباری و حکومت اجباری هستند.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز تأکید می‌کند: مجلس نمایندگان خواستار پاسخگویی شفاف در مورد همهٔ قتل‌های معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران است.

قطعنامه محکومیت مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز از سوی مجلس نمایندگان، از دولت ایالات متحده می‌خواهد: یک فرآیند رسمی را برای تحقیقات مستقل در مورد حملات گازی به‌دختران دانش‌آموز آغاز کند. با سازمان ملل متحد برای اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل به‌ایران همکاری کند. با سازمان بهداشت جهانی برای ارائهٔ گزارشی شفاف به‌کنگرهٔ ایالات‌متحده بر اساس تحقیقات مستقل در مورد چگونگی وقوع این حملات و این‌که چه کسی پشت این حملات به‌دختران دانش‌آموز در ایران است همکاری کند.