متن کامل نامه معلم زندانی هاشم خواستار به این شرح است:

«ملت قهرمان ایران

فرهنگیان و معلمان آزاده!

همچنان که می‌دانید آخرین بار نظام حاکم در ۲۰ مرداد ماه ۹۸ مرا بدون هیچ دلیلی همراه با چند نفر دستگیر کرد. در این مدت آن قدر مرا تحت فشار قرار دادند که حتی ماه‌ها امکان تلفن را هم از من گرفتندو اگر می خواستم تماسی بگیرم، یک نفر بالاسرم مرا کنترل می‌کرد.

همچنین بارها مرا به بازجویی بردند و برخوردهای توهین آمیزی داشتند. از آن جایی که من هیچ جرمی نداشته‌ام، بارها از طرف قضاییه رژیم هیات های مختلفی می آمدند و از من می خواستند، که از مواضعم کوتاه بیایم تا به من مرخصی بدهند.اما تنها حرف من با آنها این بود که من از حق و حقوق و آزادی مردمم کوتاه نخواهم آمد و همواره منافع مردم را بر منافع شخصی‌ خودم ترجیح داده‌ام.

در چنین شرایطی که تهدیدها و موعظه‌های هیأت‌های قضاییه رژیم هیچ کارآیی ندارد، آنها مجدد چهره واقعی خودشان را نشان دادند و مرا علاوه بر تلفن از حق مکاتبات هم منع کردند و آن را اهرم فشاری روی من نمودند.

در ادامه فشارهای نظام، روز ۲۹ دیماه ۱۴۰۱، بازپرس، عالی نژاد از شعبه ۹۰۲ دادگاه گفت: دراین مدت که شما زندان بودید ۳۰ نامه و شش ویس بیرون از زندان فرستادید و او برای تهدید بیشتر گفت همسرتان آن نامه‌ها و ویس ها را منتشر کرده است. البته تأکید کنم بخاطر این نامه‌ها و ویسهایی که مدعی هستند به خانوده‌ام داده‌ام قبلا در تاریخ نهم مرداد ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب بازپرسی شده بودم.

در حالی که هم دادستان و هم بازپرسها و هم زندانبانان می‌دانند که من پس از هفت ماه در انفرادی بودن، فقط دو نوبت با خانواده‌ام ملاقات حضوری داشتم.در این دو نوبت چگونه میتوان ۳۰ نامه و شش ویس آنهم نوشته شده و پرشده در تاریخهای مختلف را توسط خانواده به بیرون منتقل کرد.

می‌خواهم تأکید کنم که قضائیه نظام با پیش کشیدن اسم همسرم، مرا زیر فشار قرار میدهند، در حالی که این افراد بخوبی میدانند همسرم عمل قلب باز کرده و تحت درمان است و نباید در معرض اینگونه فشارها و استرسها قرارگیرد.

بالاخره روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ مرا به اتاقی بردند و گفتند دادگاه شما آنلاین است قاضی دادگاه یزدانخواه بود به او گفتم چرا من وکیل ندارم؟ او گفت وکیل را ما تعیین می‌کنیم. من گفتم تحت هیچ شرایطی چنین وکیلی را قبول ندارم.گفتم علیرغم این که دادگاه‌تان را قبول ندارم ولی حرف‌هایم را میزنم. قاضی گفت: اتهامات تو توهین به رهبری و خمینی و تبلیغ علیه نظام است.

من برای قاضی داستان انقلاب کبیر فرانسه که حدود ۲۵۰ سال پیش صورت گرفت را توضیح دادم و گفتم: روشنفکران آن زمان در فرانسه مثل ولتر ، مونتسکیو، ژان ژاک روسو … خودشان در ابتدا هیچ تصویری نداشتند که چطور نوشته هایشان مردم را به آگاهی میرساند و منجر به انقلاب می‌شود.

مردم ۲ سال شاه فرانسه یعنی لوئی شانزدهم را نصحیت میکردند تا رفتار و عملش را تصحیح کند ولی لوئی شانزدهم باز علیه مردم توطئه میکرد و در پی سرکوب انقلابیون بود. تا اینکه مردم با گیوتین سر لویی شانزدهم و همسرش را بریدند. انقلاب فرانسه انفجاری در کل اروپا بوجود آورد و همه چیز را از دوران فئودالیزم به سمت بورژوازی منتقل کرد.

نتیجه اینکه به قاضی گفتم عملکرد لوئی شانزدهم بود که باعث انقلاب شد الان هم این عملکرد سوء نظام هست که کشور را به سمت انقلاب میبرد.گفتم این روزهای آخر نظامتان هست. تصور نکنید که میتوانید به حکومت ادامه دهید.

 

نوشته‌هایم که آن را جرم قلمداد کردید، نقشه راه، برای رسیدن به دمکراسی است و هم این که بعد از دمکراسی، انقلاب منحرف نشود. چون دو انقلاب داشتیم هر دوتایش منحرف شد. بنا بر این نوشته هایم درس عشق است که از ملت یاد گرفتم و الان دارم به ملت پس میدهم. مقالاتی که نوشتم  سند تاریخ است.

من به قاضی گفتم شما با این محاکمه مجددا نوشته ها و حرفهایم را برای مردم زنده کردید. ملت خواهند گفت که خواستار چی گفته که اینها در زندان او را محاکمه می‌کنند؟ من حتی به قاضی گفتم اگر ده‌سال دیگر هم مرا در زندان نگهدارید و یا حکم اعدام هم بدهید باکی ندارم. وزارت اطلاعات هم میداند من حرف‌هایم را در هر شرایطی زده‌ام. چون من یک معلم ۷۱ ساله‌ام و این نوشته ها و گفته هایم بر مبنای یک تحلیل علمی و واقع گرایانه است.

به ملت قهرمان ایران این مژده را میدهم که روزهای سیاه ظلمانی سپری خواهد شد و بهاران آزادی فرا خواهد رسید.

هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران

زندان وکیل آباد مشهد

اردیبهشت ۱۴۰۲

 

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هاشم خواستار، معلم و کنشگر مدنی از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه وی گشوده شده، تفهیم اتهام شد.

در همین خصوص، این فعال مدنی ضمن انتشار نامه ای سرگشاده از زندان اعلام کرد: “روز سه شنبه پنجم اردیبهشت ماه، از بابت «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفتم.”