المدینه نیوز- اردن
شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر(خامنه ای) موید اینست که مردم با رژیم فعلی مخالف بوده و اجازه بازگشت رژیم شاه را نمی‌دهند. سازمان مجاهدین خلق ایران، رهبری ائتلافی بنام شورای ملی مقاومت ایران را بر عهده دارد و مریم رجوی را به عنوان رئیس دولت انتقالی بعدی تعیین کرده است.

خانم رجوی یک برنامه 10 ماده ای برای آینده ایران ترسیم کرده است  که تضمین کننده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه،جدایی دین از دولت و حمایت یکسان ازشهروندان از هر طبقه اجتماعی دربرابر قانون است. برای دهه‌ها، دولت‌های غربی سیاست‌های خود در قبال ایران را بر این فرضبه استوار کرده‌ که دیکتاتوری مذهبی کنونی کنترلش بر قدرت ناگسستنی است.

توجه به این نکته اهمیت‌دارد که رنج مردم ایران از دیکتاتوری مذهبی در ادامه الگوی دیکتاتوری ای است که محمدرضا شاه پدر رضا پهلوی ایجاد کرده است . با این حال، قیام سراسری که در سپتامبر آغاز شد، این روایت را به چالش کشیده و فرصتی را برای سیاستگذاران و تحلیلگران فراهم کرد تا فهم خود از مردم ایران مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.