سایت اکسپرس لندن چهارشنبه ۱۳اردیبهشت در مطلبی به قلم پاتریک کندی ضمن حمایت از طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی نوشت غرب باید هم‌اکنون علیه دیکتاتورهای اسلامی ایران اقدام کند وگرنه پشیمان خواهیم شد.
پاتریک کندی، نماینده سابق کنگره آمریکا می‌نویسد، زنان و جوانان ایران در حال نبرد مرگ و زندگی علیه دیکتاتوری مذهبی حامی تروریسم خود هستند – انگلستان و غرب باید هر کاری که می‌توانند برای کمک انجام دهند… واکنش وحشیانه و خشونت‌آمیز رژیم به اعتراضات، از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و قتل‌های فراقانونی، نشانه آشکاری از بی‌توجهی آشکار این رژیم به خواست مردمش است. اما مردم ایران در برابر چنین ظلمی مقاوم و پایدار مانده‌اند و آرمان آنها باید مورد حمایت جامعه جهانی قرار گیرد.
شورای ملی مقاومت ایران(NCRI) به رهبری خانم خستگی‌ناپذیر مریم رجوی که به‌عنوان یک چهره کلیدی در تأمین آینده دموکراتیک ایران ظاهر شده را وارد کنید…