روز جمعه ۱۲ماه می برابر با ۲۲اردیبهشت ماه جلسه‌ای در مرکز نظام پزشکی استان پیه مونته ایتالیا در شهر تورینو با حضور دکتر گوئیدو جوزتو رئیس نظام پزشکی استان برگزار شد.

در این جلسه سخنرانان حمایت خود را از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و از آلترناتیو شورای ملی مقاومت ابراز کردند.

دکتر گوئیدو جوزتو، رئیس بنیاد نظام پزشکی شهر تورینو، مرکز استان پیه مونته ایتالیا طی سخنانی گفت:

من به‌عنوان پرزیدنت شورای پزشکان در بنیاد نظام پزشکی از قیام مردم ایران برای آزادی و هم‌چنین اقدامات پزشکان و پرستاران ایرانی برای کمک به قیام‌کنندگان حمایت می‌کنیم وپژواک صدای آنها خواهیم بود. در این راستا شورای نظام پزشکی نیز قطعنامه‌ای را بتصویب رسانده و آنرا جهت پیگیری و گسترش به نظام پزشکی ملی ایتالیا ارجاع دادیم.

GIANNI SARTORIO – International Help

دکتر جانی سارتوری، رئیس انجمن کمکهای بین‌المللی گفت:

اخباری که از ایران می‌رسد هولناک هستند، رژیم آخوندها حتی دارو و درمان را از شهروندان خودش دریغ می‌کند و پزشکان و پرستاران را تحت فشار می‌گذارد. شمار اعدامها رو به افزایش است و این رژیم حتی از شکنجه و قتل پزشکان نیز ابایی ندارد.

قیام مردم ایران ریشه در مبارزات مقاومت آنها در این سال‌ها دارد که حتماً ببارمی نشیند و این وظیفه اخلاقی و تخصصی ما است که از آنها حمایت کنیم و جوامع بین‌المللی را برانگیزیم.

لوکا آندر آنی LUCA ANDREANI نماینده عفو بین‌الملل در استان پی مونته با اشاره به نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در قتل‌عام زندانیان سیاسی گفت:

امروز جوانان ایران که در دوران حکومت این رژیم متولد شده‌اند نقش افرینان اصلی قیام در ایران هستند.

اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران سرکوب می‌شوند و اعدامها رو به افزایش هستند.

قوانین قضایی حکومت ایران کاملاً ضدبشری و با استانداردهای قضایی بین‌المللی مغایرت دارد. تبعیض جنسی علیه زنان حد و مرز ندارد.

چه باید کرد؟ تنها نگاه کردن و حرف زدن کافی نیست و بایستی دست به‌عمل مشخص زد.

میکله روجرو MICHELE RUGGERO روزنامه‌نگار و سردبیر سایت خبری و اینترنتی گفت:

قیام مردم و جوانان ایران آن‌قدر شجاعانه و قهرمانانه بود که دنیای مطبوعات را به‌دنبال خود کشاند و سکوت عمدی دنیای مطبوعات را شکست.

قیام جوانان ایران در کنار مقاومت سازمان‌یافته‌شان نقش تعیین‌کننده در سرنوشت آینده ایران دارد و این وظیفه مطبوعات است که انرا به گوش افکار عمومی برسانند .

دکتر سمیرا اردلان، از انجمن جوانان ایرانی در ایتالیا در سخنان خود گفت:

میلیونها ایرانی و جوانان در جریان قیام به دنیا نشان دادند که نه دیکتاتوری سلطنتی و نه دیکتاتوری دینی را نمی‌خواهند بلکه به‌دنبال یک جمهوری دموکراتیک هستند.

رژیم آخوندی سرکوب و اعدامها را گسترش داده است تا با ارعاب بتواند یک روز بیشتر به عمر ننگین خود ادامه دهد. اخیراً با تسخیر سایتهای وزارت‌خارجه رژیم ایران توسط شبکه‌های هوادار مقاومت نشان داده شد که دیپلماسی و سفارتهای رژیم تحت مدیریت وزارت بدنام اطلاعات اداره می‌شوند که کارشان جاسوسی و تروریسم است.

برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت برای یک ایران آزاد و دموکراتیک که از حمایتهای بین‌المللی برخوردار است، تنها تضمین برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت و حاکمیت مردمی است. همان اهدافی امروز مردم ایران به‌دنبال آن هستند.

دکتر یوسف لسانی از انجمن ایران آزاد و دموکراتیک آخرین سخنران این جلسه بود. وی گفت

فاشیسم دینی حاکم بر ایران از محروم کردن مردم بی‌دفاع از دارو درمان به‌عنوان یک اهرم سرکوب استفاده می‌کند و با شبکه‌های مافیایی دارو و تجهیزات درمانی از یک‌طرف به غارت و چپاول هر چه بیشتر مردم و از طرف دیگر به خیال خودش در مقابل قیام مردم ایران سد ببندد. بسیاری از پرشگان و پرستاران که با فداکاری شبانه‌روزی به کمک تظاهر کنندگان زخمی میشتافنتد مورد اذیت و آزار و حتی د رمواردی مورد شکنجه قرار گرفتند. و جان خود را از دست دادند.

پیام مردم ایران به دنیا در این قیام سرنگونی کامل رژیم دیکتاتوری و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت است، همان اهدافی که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران با پرداخت بهای بسیار سنگین بیش از ۴دهه است که برای تحقق آن مبارزه می‌کند.

قطعنامه بنیاد نظام پزشکی استان پیه مونته ایتالیا

در حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی

ایرانیان از همه اقشار به‌ویژه زنان و جوانان با به خطر انداختن جان خود

خواستار پایان دیکتاتوری و یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند

دکتر ابراهیم ریگی قبل از کشته شدن مورد شکنجه قرار گرفت

دکتر آیدا رستمی توسط پاسداران به طرز فجیعی کشته شد

در جریان قیام مردم ایران علیه حکومت آخوندی ایرانیان از همه اقشار به‌ویژه زنان و جوانان با به خطر انداختن جان خود، خواستار پایان دیکتاتوری شدند. هدف آنها یک ایران آزاد و دموکراتیک است.

معترضان خواهان سرنگونی کامل رژیم وحشی و زن‌ستیزی هستند که کارنامه آن: ۴۴سال نقض ویرانگر و مستمر حقوق اساسی بشر و نقض آزادیها، تبعیض علیه زنان، اعدام‌های جمعی، فساد گسترده دولتی، اقتصاد ویران شده و تورم بالای ۶۰درصدی و بحران اشتغال که ۷۵درصد جمعیت را به زیر خط فقر رسانده، هستند

در ماه‌های قیام، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و به‌ویژه پزشکان و پرستاران نقش حیاتی برای درمان تظاهر کنندگان مجروح داشتند. اما رژیم حاکم بر ایران فشار زیادی بر پزشکان و پرستاران وارد می‌کند تا معترضان مجروح را مداوا نکنند و از این رو آنها از هر گونه مداوای پزشکی محروم می‌ماندند. و هم‌چنین برخی از پزشکان و بسیاری از پرستاران اخراج، دستگیر، شکنجه یا کشته شده‌اند از جمله

دکتر آیدا رستمی، ۳۶ساله، در آذرماه توسط پاسداران به طرز فجیعی کشته شد، او با آثار شکنجه شدید بر روی بدن، صورت متورم، دست شکسته و چشم از حدقه درآمده پیدا شد به‌دلیل این‌که مخفیانه به معالجه تظاهر کنندگان مجروح می‌پرداخت،

دکتر ابراهیم ریگی، ۲۴ساله، قبل از کشته شدن مورد شکنجه قرار گرفت

و آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز در جریان اعتراضات ضد رژیم کشته شد.

جامعه پزشکی و دندانپزشکی شهر تورینو با تصویب این قطعنامه، همبستگی کامل خود را با پزشکان، پرستاران و پرسنل درمانی ایران اعلام می‌کند. کسانی که جان خود را برای نجات تظاهر کنندگان بی‌دفاع، که برای آزادی خود می‌جنگند، به خطر می‌اندازند.

ما سرکوب وحشیانه رژیم ایران را، محکوم و از مردم ایران حمایت می‌کنیم. به‌خصوص از همکاران ایرانی‌مان که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت برای انجام وظیفه خود دارند.

از فدراسیون نظام پرشکی – پزشکان و جراحان و دندانپزشکان ملی ایتالیا می‌خواهیم تا در همبستگی رسمی با پزشکان ایرانی و هر گونه تعهدات لازم در جهت آزادی بیان و اندیشه در ایران اقدام کند.

دستگیری یک پزشک یا کشتن او به‌معنای گروگان‌گیری و کشتن جان انسانهای دیگر است.

رئیس بنیاد نظام پزشکی – دکتر گوئیدو جوزتو