شبکه خبری بگونه

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ

برچسب: بلوچ

23 Posts

اخبار

فیلم + کولبری در بلوچستان محروم فیلم وضعیت فقیرانه هموطنانی که در بلوچستان کولبری می کنند. به کدامین گناه مردم بلوچ اینجوری زندگی بکنند ولی یک عده سوار ماشینهای گران قیمت و ویلاهای گران قیمت ؟ چرا و برای چی این همه تبعیض آن هم در کشوری با سرمایه های نفتی و معدنی؟