شبکه خبری بگونه

نه به تسليم و سكوت, نه به فقر و فحشا و اعتياد, نه به زندان و شكنجه و اعدام و نه به شاه و نه به شیخ

برچسب: کودکان کار

55 Posts

گالری فیلم و تصویر, اخبار

تصویر از تهران- پنجم خرداد ماه نود و پنج – نزدیک اتوبان نیایش- اون پسر کوچولو( پیراهن آبی) شیشه ماشین ها را پشت چراغ قرمز میشست. دوستش که بزرگتر است و هواشو خیلی داشت فال حافظ میفروخت.میگفتند مدرسه رفتن را دوست دارند و قول گرفته اند که درس خواندن را به زودی شروع کنند