پیشرفت قیام و ویژگیهای این مرحله از #قیام
مرحله کنونی قیام نسبت به قیام دیماه نود و شش یک مرحلهٔ کیفی پیشرفت و ارتقا پیدا کرده است، به چه معنی است و مرحله کنونی قیام چه ویژگی‌هایی دارد؟

ویژگی‌های این مرحله از قیام را اگر متوجه شویم، به مفهوم ارتقای مرحله قیام نیز دست یافته‌ایم. ویژگی‌های این مرحله از قیام در ساده‌ترین بیان اینهاست:

۱- تداوم؛ این قیام تداوم دارد.(پیوستگی قیام‌ها و عدم‌انقطاع آنها از دی تاکنون غیرقابل‌انکار است)

۲- گسترش‌یابندگی؛ این قیام پیوسته گسترش می‌یابد.(همبستگی روزافزون اقشار و پیوستگی حرکات اعتراضی آنها در تقریباً سراسر کشور)

۳- عمق‌یابندگی؛ قیام پیوسته عمق پیدا می‌کند.(قیام با یک شعار ساده صنفی یعنی اعتراض به گرانی آغاز شد. اما اکنون شاهد حمله به نهادهای حاکمیت هستیم)

۴- این قیام با مقاومت سازمان‌یافته پیوند یافته و به یک مقاومت جدی با سازوکار مشخص تکیه دارد. اعتراف مهره‌های رژیم به میدان‌داری مجاهدین در تظاهرات‌ها و این‌که شعارها همان شعارهای مجاهدین است، خود نشان‌دهنده این ارتباط و پیوند است.

۵- دشمن ضدبشر در برابر این قیام، هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت نداشته و هیچ برگ برنده‌ای هم برای رو کردن در این مورد ندارد.

در یک‌کلام و به‌عنوان حاصل‌جمع ویژگی‌های می‌توان گفت:

مردم ایران و قیام‌کنندگان خیز برداشته‌اند برای درهم‌شکستن ساختار رژیم و درهم‌کوبیدن نهادهای حاکمیت.

بر این واقعیت با استناد به گزارش‌هایی که مستقیماً از نیروهای قیام و کانون‌های شورشی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود می‌توان گواهی داد.

اکنون جوانان میهنمان خود به این «اصل اساسی» رسیده‌اند که:

«قهر ضدانقلابی رژیم را تنها با قهر انقلابی می‌توان درهم‌شکست». جوانان اینک نه از خلال درس و بحث نظری و آکادمیک، بلکه با حس حضوری خود و در تجربه و عمل شخصی خویش به این نتیجه رسیده‌اند که:

«مشت در برابر مشت و آتش جواب آتش»!
#تظاهرات_سراسری
#براندازم

به کانال های اینستاگرام و فیسبوک ما بپیوندید
t.me/begoonah1
instagram.com/begoonah

38660750_1073582796135292_7076288559547678720_n